Preventisti hasičů o prázdninách nezahálí

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

03.08.2017
Preventisti hasičů o prázdninách nezahálí
Zlínští profesionální hasiči navštívili klienty Střediska volného času Klubíčko ve Zlíně. 
Letní prázdniny jsou z pohledu hasičů jedním z rizikovým obdobím roku. Proto se snaží působit na veřejnost, aby pokud možno co nejvíce předcházeli vzniku požárů a jiných mimořádných událostí. Jedna taková preventivně výchovná akce se uskutečnila v dnešních dopoledních hodinách pro klienty Střediska volného času Klubíčko ve Zlíně.

jj.jpg
Přítomným dětem a dospělým příslušníci HZS Zlínského kraje přiblížili práci hasičů, zopakovali pravidla volání na tísňové linky a připomněli  základy  požární prevence, která jsou v těchto horkých dnech aktuálnější více než kdy jindy.

gg.jpg
Nezůstalo ale jen u rad. Všem přítomným přednášející také předvedli vybavení hasiče pro zásahy u požárů a prostředky, které jsou požívány při záchraně osob.
 
Zdroj:
por. Ing. Adam Fuksa – HZS Zlínského kraje
Foto:HZS Zlínského kraje
 
1