Říčanští hasiči navštívili děti v Olivovně

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

24.07.2017
Říčanští hasiči navštívili děti v Olivovně
Ve čtvrtek 20. července 2017 se uskutečnila ukázka požární techniky a technických prostředků pro klienty Olivovy dětské léčebny v Říčanech. 
 ViewImage-(1).jpg
Akce se konala na travnaté ploše před hlavní budovou v areálu léčebny a účastnilo se jí přibližně 50 dětí různých věkových skupin. Profesionální hasiči ze stanice Říčany pro ně připravili čtyři stanoviště, kde se malí pacienti dozvěděli zajímavé informace o činnosti a práci záchranného sboru. Hasiči při názorných ukázkách předvedli, jakou při zásazích používají osobní výstroj a výzbroj, včetně protichemických obleků a dýchací techniky.

ViewImage.jpg
Na dalším stanovišti byli klienti seznámeni s první laickou pomocí za použití zdravotnických pomůcek a materiálů. Na několika „dobrovolnících“ byly předvedeny fixační pomůcky jako krční límec, celotělová vakuová matrace a různé druhy transportních nosítek. Hasiči přítomným ukázali i hydraulické vyprošťovací zařízení používané při vyprošťování osob z havarovaných vozidel, které je umístěno v rychlém zásahovém automobilu.
Součástí preventivně výchovné akce byl i simulovaný hasební zásah, kdy si děti i dospělí vyzkoušeli použití vodního útočného proudu a dostřik na cíl. Největším lákadlem byl bezesporu nafukovací stan, který představoval pokoj v bytové jednotce naplněný zplodinami hoření. Pomocí vyvíječe kouře (mlha tvořená odpařováním kapaliny) byl celý stan zakouřen a představoval situaci při požáru v uzavřeném prostoru. Do stanu mohli všichni nahlédnout a podle vlastního uvážení jej i projít. Na závěr se mohli do stanu podívat pomocí termokamery, která hasičům slouží především k snadnému a rychlému vyhledání skrytých ohnisek požáru, k vyhledávání osob při požárech a k lepší orientaci v zakouřených prostorech. Cílem této ukázky bylo navodit stav, jak bychom se sami zachovali v situaci, kdyby k požáru došlo u nás doma, ve škole nebo v zaměstnání.
Akce v areálu léčebny byla zakončena organizovanou prohlídkou objektu pro hasiče ze stanice Říčany ve vztahu k rizikovým prostorům. Záměrem prohlídky celého objektu bylo zejména ověřit příjezdové komunikace, nástupní plochy, vnitřní zásahové cesty, kontaktní místa (recepce, ostraha v mimopracovní dobu), seznámit se s umístěním uzávěrů plynu a vody i hlavního vypínače elektřiny a také se podívat na dispoziční řešení části pro ubytování v nadzemních podlažích.
 ViewImage-(5).jpg
Olivova dětská léčebna, o.p.s., byla založena před 120 lety s cílem poskytovat dětem zdravotní služby. V současné době se Olivovna specializuje na léčbu onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, nadváhy a obezity. Další možností jsou léčebně ozdravné pobyty pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší a oblastí dlouhodobě postižených smogem. Na každý ozdravný pobyt je připravován sportovní a kulturně-zábavný program a také nabídka doprovodných výletů. Děti a rodiče tak využijí čas v Olivovně nejen k procedurám, ale i k vhodným pohybovým a poznávacím aktivitám. Animační program, výtvarnou činnost a sportovní aktivity zajišťuje vícečlenný tým animátorů. 
 
Zdroj:
npor. Ing. Roman Hejzlar
velitel stanice Říčany HZS Středočeského kraje
Foto:  Říčany HZS Středočeského kraje
 
1