Vzdělávací zařízení hasičů Tišnov

Vzdělávání//Vzdělávací zařízení/Celostátní

21.03.2017
Vzdělávací zařízení hasičů Tišnov

Odborná příprava jednotek SDH obcí

Odborná příprava jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí v kurzech Velitelé (V-40, V-40e), Strojnící (S-40, S-40e), Nositelé dýchací techniky (NDT-16), Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel (VZOHV), Technik dobrovolné jednotky PO (TCH-16) a nově Technik ochrany obyvatelstva (TOOB-16), Obsluha přenosných motorových pil (OMP-64), Základy zdravotnických znalostí a Rozhodčí - instruktor požárního sportu Z.

Plán kurzů na I. pololetí roku 2017

a) Kurz V-40 a V-40e, velitelé družstev a velitelé jednotek SDH obcí

Délka trvání kurzu: V-40 je 40 hodin a V-40e je 24 hodin viz. osnovy kurzu. Určení: pro velitele družstev a velitele jednotek SDH obcí kategorie JPO II, JPO III, JPO V, JPO VI.

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

b) Kurz S-40 a S-40e strojníci jednotek SDH obcí

Délka trvání kurzu: S-40 je 40 hodin a S-40e je 24 hodin viz. osnovy kurzu. Určení: pro strojníky jednotek SDH obcí kategorie JPO II a JPO III.

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

c) Kurz NDT-16, nositelé dýchací techniky pro členy jednotek SDH obcí.

Délka trvání kurzu: 16 hodin. Určení: pro členy dobrovolných jednotek PO. Profil absolventa kurzu: je oprávněn používat izolační vzduchový dýchací přístroj ve smyslu § 8 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Nositelé dýchací techniky nesmí provádět seřizování dýchací techniky a plnění lahví na kompresorech.

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

d) Kurz VZOHV-40, vyprošťování zraněných osob z hav. vozidel

Délka trvání kurzu: 40 hodin. Určení: pro příslušníky HZS krajů, vybraných HZS podniků a jednotek SDH, kteří se specializují v oblasti vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel.

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

e) Kurz TCH-16, technik jednotky SDH obce

Délka trvání kurzu: 16 hodin. Určení: pro hasiče dobrovolných jednotek PO pověřených velitelem jednotky k plnění některých úkolů na úseku chemicko-technické služby.

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

f) Kurz T OOB-16, technik ochrany obyvatelstva

Délka trvání kurzu: 16 hodin. Určení : pro členy SDH obcí, techniky ochrany obyvatelstva nebo velitele družstev (příp. velitele jednotky) pro ochranu obyvatelstva.

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

g) Kurz OMP-64, obsluha motorových pil v jednotce PO

Délka trvání kurzu 64 hodin. Určení : Specializační kurz pro příslušníky HZS ČR, zaměstnance HZS podniků a členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků, kteří budou při výkonu služby obsluhovat přenosné motorové řetězové a rozbrušovací pily

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz

h) Kurz ZZZ-16, základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

Délka trvání kurzu: 16 hodin. Určení : pro členy SDH obcí

Více informací Jan Hrdlička
jan.hrdlicka@firebrno.cz


 

1