Interaktivní učebna zkvalitní preventivně výchovnou činnost

HZS Kraj Vysočina//Vzdělávání/Regionální

10.02.2017
Interaktivní učebna zkvalitní preventivně výchovnou činnost
V rámci zkvalitnění preventivně výchovné činnosti byla na ÚO Třebíč vybudována interaktivní učebna pro preventivně výchovnou činnost. Umožní moderní pojetí výuky s aktivním zapojením účastníků do výkladu. Využívat se bude při exkurzích školní mládeže ke vzdělávání v oblasti požární prevence, bezpečnosti a ochrany obyvatel, dále ke školení jednotek požární ochrany, krizových štábů a dalších orgánů, podílejících se na řešení mimořádných událostí. Součástí interaktivní učebny je multifunkční dotyková tabule  včetně radiově připojených hlasovacích periferií, umožňujících aktivní zapojení účastníků do výkladu, efektivní ověřování znalostí, správného pochopení tématu a adresné vyhodnocování odpovědí.
Projekt byl financován z dotace Nadace ČEZ a je významným přínosem k zefektivnění a zkvalitnění přípravy různých cílových skupin obyvatelstva na mimořádné události.
 
Petra Musilová
Tisková mluvčí
HZS Kraj Vysočina
 
1