Kolínští hasiči začali s výstavbou Interaktivního vzdělávacího centra

Vzdělávání//Vzdělávací zařízení/Regionální

21.03.2017
Kolínští hasiči začali s výstavbou Interaktivního vzdělávacího centra

Díky grantovému programu „TPCA pro Kolínsko 2016 – Pro bezpečné a zdravé Kolínsko“ získali kolínští hasiči finanční prostředky na nové Interaktivní vzdělávací centrum. 

c.jpg


V těchto dnech započaly stavební úpravy bývalého operačního střediska, které by se mělo přeměnit na dvě učebny. Jedna bude určena pro větší děti a dospělé, druhá pro děti z mateřských školek a žáky prvního stupně základních škol. V projektu je počítáno také se zázemím pro lektory a pedagogy i s nezbytným sociálním zařízením.

V nově vybudovaných prostorách budou hasiči s využitím moderních technologií a interaktivních pomůcek předávat teoretické znalosti, které by měli vést k prohloubení a zkvalitnění znalostí o požární ochraně, ochraně obyvatelstva a krizovém řízení.

Centrum bude možné vyžít také při řešení krizových situací, například jako prostor pro krizový štáb nebo jeho pracovní skupiny apod.

Nově zbudované prostory budou otevřeny nejen pro děti a z mateřských, základních a středních škol, ale i pro jejich pedagogy, členy jednotek sboru dobrovolných hasičů nebo i pro širokou veřejnost v rámci preventivně výchovných akcí.

Celkové náklady na realizaci projektu představují částku 1,5 mil. korun, získaná výše grantu „TPCA pro Kolínsko 2016“ je 700 tis. korun. Výběrové řízení na stavební práce vyhrála firma František Miláček z Poděbrad.

ccc.jpg
Díky firmě TPCA tak vzniknou moderní učebny, které celému územnímu odboru Kolín umožní lépe předávat a prohlubovat informace a znalosti, jak se chovat při mimořádných situacích a jak jim předcházet. To vše by mělo vést k větší bezpečnosti, aby nedocházelo ke zranění, úmrtí osob a zvířat nebo ke škodám na majetku a životním prostředí.

kpt. Mgr. Renata Krutská
ÚO Kolín

1