Pravidelná zkouška sirén

Źhavé aktuality/Oznámení

05.09.2017
Pravidelná zkouška sirén
Ve středu 6. září 2017 od 12.00 do 12.15 hodin bude provedena pravidelná akustická zkouška sítě poplachových sirén Hasičského záchranného sboru (HZS), a to zkušebním nepřerušovaným tónem v trvání 140 sekund v celém Pardubickém kraji.
Přezkoušení poplachových sirén HZS slouží ke kontrole systému varování obyvatelstva před hrozícím nebo již vzniklým nebezpečím, v důsledku mimořádné události, popřípadě krizové situace a postupnému získávání návyku činnosti občanů na varovné signály HZS.
 
 
Zdroj:
Vendula Horáková, tisková mluvčí – HZS Pardubického kraje
Foto: HZS Pardubického kraje
 
 
1