SOUTĚŽ SENIORŮ HZS V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Žhavé aktuality/Pozvánka

07.09.2017
SOUTĚŽ SENIORŮ HZS V POŽÁRNÍM ÚTOKU

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy

si Vás dovoluje pozvat na

XXII. ročník soutěže seniorů

a zároveň

V. ročník soutěže denních příslušníků

v požárním útoku družstev HZS krajů a HZS podniků.


Soutěž se uskuteční v pátek 8. září 2017 od 9:00 hodin ve sportovním areálu Mochtín.
Letos se do soutěže přihlásilo 7 týmů hasičských seniorů - příslušníků starších 40 let. Soutěžit budou domácí hasiči z Klatov, Domažličtí a Plzeňští postavili tým A i B a z ostatních krajů se přihlásili senioři z Jičína a Třebíče. Do soutěže denních příslušníků se přihlásilo 6 týmů - domácí Klatovy, Domažlice, Plzeň a přespolní Jičín se dvěma družstvy. Krajské ředitelství na soutěž vyslalo nejkrásnější družstvo sestavené pouze z žen.
Soutěž proběhne ve dvou kolech, prvního se zúčastní všechna družstva, do druhého kola postoupí jen pět nejlepších obou kategorií.

PROPOZICE

XXII. ročníku soutěže seniorů a V. ročník příslušníků denních směn hasičských záchranných sborů v požárním útoku
Datum a místo konání soutěže: 8. září 2017 – sportovní areál Mochtín
Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy
Podmínky účasti:
Příslušníci soutěžního družstva seniorů musí být starší 40 let, nebo tohoto věku dovršit nejpozději v den konání soutěže. Příslušníci soutěžního družstva denních směn nejsou omezeni spodní věkovou hranicí a musí mít pravidelně rozvrženou pracovní dobu.
Časový program soutěže:
08:00 hodin – dojezd účastníků, prezence, snídaně
08:45 hodin – nástup družstev a zahájení soutěže
09:00 hodin – zahájení plnění disciplíny požární útok (základní kolo)
10:30 hodin – finálové kolo – 5 nejlepších družstev
12:30 hodin – o b ě d
13:30 hodin – vyhodnocení a závěr soutěže
Pravidla soutěže:
Rozlosování startovního pořadí bude provedeno při zahájení soutěže vedoucími soutěžních družstev.
Soutěž bude probíhat v disciplíně „požární útok“ podle platných pravidel požárního sportu. Soutěžící provedou disciplínu s vlastním nářadím včetně proudnic, přetlakový ventil zajistí pořadatel soutěže.
Soutěž proběhne ve dvou kolech s tím, že ze základního kola, které absolvují všechna přihlášená družstva, postoupí 5 nejlepších družstev seniorů a 5 nejlepších družstev denní směny podle dosažených časů do finálového kola.
Pořadí startu ve finálovém kole bude stanoveno časy ze základního kola, přičemž jako první nastoupí k finálovému pokusu družstvo s pátým dosaženým časem a jako poslední družstvo s nelepším časem.
Pro hodnocení družstev na 1. – 5. místě v celkovém pořadí bude započítán čas dosažený ve finálovém kole.
Pro měření časů bude zajištěna elektronická časomíra HZS Pk. V případě její poruchy bude zajištěno náhradní ruční měření časů.
Ústroj:
Rozhodčí – Pracovní stejnokroj I, modrá košile, vázanka, popř. modré tričko s límečkem, černé polobotky.
Soutěžící – Staniční stejnokroj, popř. pracovní stejnokroj II, služební opasek, přilba, sportovní obuv – včetně nástupu (v případě příznivého počasí může štáb soutěže povolit tričko s krátkým rukávem). 
Štáb soutěže:
Velitel soutěže            mjr. Bc. Miroslav Marek
Tajemník soutěže        kpt. Bc. Lederer Ivan, DiS.
Hlasatel                      por. Mgr. Pavla Jakoubková
El. časomíra                HZS Plzeňského kraje
Hlavní rozhodčí          nprap. Květoslav Filip
Rozhodčí                    HZS Plzeňského kraje
Zdravotní služba        ČČK Klatovy
Technická četa            HZS Pk ÚO Klatovy
Další organizační záležitosti:
Pro vzdálenější účastníky je možné zajistit ubytování den před nebo v den konání soutěže. Z toho důvodu je nutné uvést na přihlášku rovněž případný počet požadovaných noclehů. 
Stravování a občerstvení je zajištěno v místě konání soutěže.
Kontaktní adresa a telefon:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy
Aretinova 129
339 01  Klatovy
mjr. Bc. Miroslav Marek
E-mail :           miroslav.marek@hzspk.cz
tel.:                  950 311 162
mobil:              725 045 101
 
 
Zdroj:
Mgr.  Pavla  Jakoubková, tisková mluvčí – HZS Plzeňského kraje
Foto: HZS Plzeňského kraje
 
1