Dobrovolné jednotky z Rožmitálska nacvičovaly plnění bambi vaku

Hasiči/Dobrovolní hasiči/Akce hasičů

22.10.2019 | Rožmitál pod Třemšínem/ Středočeský kraj
Dobrovolné jednotky z Rožmitálska nacvičovaly plnění bambi vaku

V areálu bývalých kasáren se v závěru minulého týdne uskutečnil výcvik na téma Hašení požárů lesních a travnatých porostů pomocí letecké techniky. 

Výcviku se zúčastnilo celkem 80 členů z 15 jednotek sboru dobrovolných hasičů okolních obcí. Organizátorem výcviku byl územní odbor Příbram HZS Středočeského kraje, tříčlennou posádku Letecké služby Policie ČR doplnili dva letečtí záchranáři z HZS hlavního města Prahy.

Výcvik byl zaměřen zejména na techniku plnění bambi vaku speciálními proudnicemi. Cvičící byli rozděleni do pětičlenných družstev, kde byl vždy určen velitel. Ten má na starosti zajištění vypouštěcího ventilu a stabilitu vaku před usazením proudnic. Ostatní čtyři členové jsou ve dvojicích u plnících proudnic, kdy jeden směřuje plnící trysku do vaku a druhý podle povelů velitele ovládá uzavírací páku proudnice. Jelikož jde o velmi specifický druh zásahu, je důležitá souhra jednotlivých členů a častá perioda nácviků této činnosti.

Další částí výcviku bylo vytvoření plnícího stanoviště. Jednou z variant, kterou si dobrovolní hasiči vyzkoušeli na závěr společného cvičení, bylo vytvoření čerpacího stanoviště ze zatopeného suterénu jednoho z objektů s následnou dálkovou dopravou vody hadicemi.

mjr. Bc. Pavel Maňas
vedoucí pracoviště IZS a služeb
územní odbor Příbram

Zdroj: HZS Středočeského kraje
1