False

Pravidla

 

Soutěží v požárním sportu se mohou jako soutěžící zúčastnit příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, zaměstnanci nebo členové jednotek PO a členové občanských sdružení, kteří jsou zdravotně způsobilí. Soutěžit mohou jako jednotlivci nebo jako členové soutěžních družstev.

Soutěžící se do příslušné soutěže přihlašují podáním písemné přihlášky stanovené pořadatelem a této soutěže se účastní na základě přijetí této přihlášky, nebo výběru provedeného pořadatelem na základě pravidel uvedených v propozicích soutěže.

Jednotlivce a soutěžní družstva na soutěže v požárním sportu mohou přihlásit pouze příslušní zřizovatelé nebo občanská sdružení. Přihláška, kterou podá jednotlivec nebo soutěžní družstvo samo, nesmí být přijata.

Soutěžní družstvo je maximálně třináctičlenné. Sestává z vedoucího družstva, max. 9 soutěžících a ostatních členů družstva, kterými mohou být trenér, masér-zdravotník a řidič.


V jednotlivých disciplínách požárního sportu za soutěžní družstvo soutěží:
a) v běhu na 100 m s překážkami a výstupu do 4. podlaží cvičné věže všech 9 soutěžících.
Běh na 100 metrů s překážkami je individuální disciplína, ve které závodník překonává 2m vysokou bariéru, pak sbírá dvě hadice, se kterými běží přes kladinu (dlouhá 8m, široká 18cm a vysoká 1,2m). Dalším úkolem je spojení hadic, napojení jedné z nich na rozdělovač a nakonec po napojení proudnice proběhnutí cílem.

Druhou individuální disciplínou požárního sportu je výstup do 4.podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku vážícího 8,5 kg.


b) ve štafetě 4x100 m s překážkami dvě čtyřčlenné štafety;žádný člen soutěžního družstva nesmí běžet v obou štafetách.
Členové štafety 4x100 metrů s překážkami musí překonávat na trati různé překážky a uhasit skutečný oheň. Úkolem je, v co nejkratším čase donést do cíle hasičskou proudnici, která slouží jako štafetový kolík.

c) v požárním útoku maximálně 7 soutěžících. Tuto disciplinu je možné absolvovat i s menším počtem soutěžících, nejméně však s pěti soutěžícími.
Jejich úkolem je, v co nejkratším čase propojit zdroj vody (nádrž), motorovou stříkačku, hadice, rozdělovač a proudnice a doběhnout ke dvěma terčům vzdáleným 90 metrů, a pak se do nich trefit proudem vody.


Soutěží II. kola, III. kola a Mistrovství v kategoriích profesionální a dobrovolní hasiči se mohou zúčastnit družstva sestavená jen z příslušníků, zaměstnanců nebo členů jednotek PO jediného zřizovatele nebo zřizovatelů, kterého reprezentují. V jedné soutěži mohou soutěžící soutěžit pouze v jedné kategorii.

Mezinárodních a jiných soutěží se zúčastňují družstva a jednotlivci podle propozic soutěže.

V soutěžích mužů a žen v kategorii členové občanských sdružení mohou startovat též členové těchto sdružení starší 15-ti let. Rozhodující je věk ke dni soutěže. Maximální počet těchto členů v soutěžním družstvu stanoví pořadatel v propozicích soutěže.

Pořadatel může v propozicích soutěže stanovit časové limity podmiňující účast soutěžících v soutěži.

Mistrovství se řídí podle pravidel požárního sportu, která v roce 2007 vydalo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Vítězem soutěže se stane družstvo a soutěžící s nejnižším počtem bodů.

Více informací o požárním sportu včetně obrazových schémat jednotlivých disciplín naleznete na adrese www.mvcr.cz/sport/hasici/index.html