False

Rekordy

1)Národní rekordy v požárním sportu jsou nejlepší výkony dosažené v jednotlivých disciplínách občany České republiky.

2) Národní rekordy v požárním sportu potvrzuje, eviduje a vyhlašuje MV-ředitelství HZS ČR. Národní rekordy v kategorii členové občanských sdružení může potvrzovat a evidovat ústřední orgán občanského sdružení po dohodě s MV-ředitelstvím HZS ČR.

3) Národní rekordy potvrzuje MV-ředitelství HZS ČR po prozkoumání všech podkladů a po zjištění, že při jejich dosažení byla splněna příslušná ustanovení pravidel požárního sportu.

4) Národní rekord může být potvrzen, pokud byl rekordní výkon dosažen na Mistrovství, ve III. kole soutěže, mezinárodní soutěži a dalších vybraných soutěžích označených v kalendáři hlavních soutěží v požárním sportu a pokud byly splněny následující podmínky:

a) rekordní výkon byl dosažen na dráze, ohraničené příslušným obrubníkem nebo čárou nebo praporky (na travnaté ploše)
b) rekordní výkon byl měřen elektrickou časomírou
c) hlavní rozhodčí soutěže měl kvalifikaci rozhodčí - instruktor
d) rozhodčí disciplíny měl kvalifikaci rozhodčí
e) v kategorii profesionální hasiči, dobrovolní hasiči a členové občanských sdružení-muži v disciplíně štafeta 4 x 100m s překážkami musí být ve 4. úseku prováděno hašení, to neplatí pro potvrzení národního rekordu na kryté dráze
f) v disciplíně požární útok nesmí být proveden start pokusu s motorovou požární stříkačkou v chodu

5) Národní rekordy na kryté dráze budou potvrzovány a evidovány samostatně jako „halové rekordy”. 

Národní rekordy SH ČMS v požárním sportu

Sport/Rekordy/Národní rekordy

Národní rekordy a rekordy SH ČMS v požárním sportu kategorii dobrovolní hasiči muži a ženy: Běh na 100m s překážkami – muži...
5.1.2017
1