Bomba v Uherskohradišťské nemocnici: zdravotníci společně s hasiči a policisty nacvičovali evakuaci osob

Hasiči/Profesionální hasiči/Hasiči v akci

08.12.2018
Bomba v Uherskohradišťské nemocnici: zdravotníci společně s hasiči a policisty nacvičovali evakuaci osob
telefon22.jpg
V pátek 6.12.2018 v devět hodin dopoledne ohlásil anonymní telefonát na policejní tísňovou linku, že se v Centrálním objektu Uherskohradišťské nemocnice nachází nástražný výbušný systém.

ViewImage.jpg

Šlo naštěstí o součást předem plánovaného společného cvičení složek Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Cílem cvičení bylo vyzkoušet si vzájemnou spolupráci při zásahu v nemocničním prostředí, kdy je nutné evakuovat větší počet osob, z nichž některé jsou navíc upoutány na lůžko. Nemocnice poskytla prázdné prostory novostavby interního pavilonu a využila tak příležitost prověřit evakuační plány a únikové cesty v nové budově, která by měla být zprovozněna na začátku příštího roku. 

ViewImage-(15).jpg

Po telefonátu fiktivního oznamovatele na linku 158 na místo okamžitě vyrazili policisté z Územního odboru Uherské Hradiště včetně dalších složek IZS. K události byl přivolán i policejní pyrotechnik a policejní psovod se speciálně vycvičeným služebním psem na vyhledávání výbušnin. Hlídky policie z důvodu bezpečnosti vytýčily a hermeticky uzavřely prostor kolem budovy, ve které měl být uložen nástražný výbušný systém. „Důvodem uzavření tohoto ohroženého prostoru bylo zamezit vstupu všem osobám a zároveň zabránit odchodu možnému pachateli. Úkolem cvičení bylo procvičit postup detekce a zneškodnění nástražného výbušného systému včetně následné evakuace pacientů a personálu,“ uvedla Milena Šabatová, mluvčí uherskohradišťské policie.

ViewImage-(1).jpg

Služební pes a policisté v rámci cvičení provedli prvotní pyrotechnickou prohlídku. Po nálezu nebezpečného předmětu mohl začít s prací pyrotechnik. Ten nejprve ve speciálním obleku výbušninu prohlédl a následně ji dálkově řízený robot z vestibulu odvezl ven do připraveného speciálního boxu. „V této fázi pyrotechnik mohl nález převézt do bezpečného prostoru k likvidaci. Policisté poté ještě prohledávali každou místnost v pavilonu, aby vyloučili nález jakéhokoliv dalšího nežádoucího předmětu,“ popsala Milena Šabatová.

ViewImage-(23).jpg

Taktického cvičení se účastnili profesionální hasiči z Uherského Hradiště, Uherského Brodu a ze Zlína. V okamžiku, kdy policie rozhodla o evakuaci budovy, velení zásahu složek IZS převzal velící důstojník hasičů. „Velitel zásahu zřídil štáb, koordinoval evakuaci zasaženého objektu a spolupracoval s krizovým štábem nemocnice.

ViewImage-(24).jpg

Při samotné evakuaci hasiči spolupracovali s personálem nemocnice a se záchranáři při umísťování evakuovaných pacientů do jiných zdravotnických zařízení či provizorních prostor, včetně zajištění autobusu k přepravě většího množství osob. Dalším úkolem hasičů bylo zajistit v budově protipožární opatření pro případ iniciace nástražného výbušného systému a odpojit objekt od energií,“ popsala Lucie Javoříková, mluvčí krajských hasičů.

ViewImage-(25).jpg

Nemocnice svolala krizový štáb a začala s pomocí personálu s evakuací pacientů, které pro účely cvičení představovali figuranti. Šlo celkem o dvacítku lidí včetně pacientů v závažném stavu upoutaných na lůžko a napojených na přístroje pro monitorování a podporu životních funkcí. „Pro cvičení jsme zvolili právě dokončovanou novostavbu centrálního interního pavilonu, kde zatím není personál ani pacienti, abychom nenarušili běžný provoz nemocnice. Jsme rádi, že jsme mohli ještě před otevřením budovy vyzkoušet evakuační plány a únikové cesty. Předmětem cvičení byl z našeho pohledu i nácvik efektivní komunikace mezi krizovým štábem nemocnice a složkami integrovaného záchranného systému,“ podotkl Jan Hrdý, obchodně správní náměstek a člen krizového štábu Uherskohradišťské nemocnice.

ViewImage-(26).jpg

Cílem cvičení bylo ověřit a procvičit taktické postupy jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému podle stanoveného plánu typových činností při likvidaci nástražného výbušného systému a následnou evakuaci. Důležité bylo také prověřit komunikaci, spolupráci a koordinaci činností mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na řešení této mimořádné události.

ViewImage-(27).jpg

Každá složka IZS má své hodnotitele, kteří budou jednotlivé postupy zúčastněných následně vyhodnocovat a zjišťovat tak případné nedostatky. Nemocnice děkuje všem složkám integrovaného záchranného systému za součinnost a bezproblémový průběh celého cvičení, které probíhalo tři hodiny a nenarušilo běžný provoz zdravotnického zařízení.

kontakt1.png
Zprávu zpracovali a další informace poskytnou:

por. Mgr. Lucie Javoříková
komisař - tisková mluvčí
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
tel.: +420 950 670 121
mobil: +420 602 539 049
e-mail: lucie.javorikova@zlk.izscr.cz
por. Bc. Milena Šabatová
komisař - tisková mluvčí
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje
tel.: +420 974 678 208
e-mail: milena.sabatova@pcr.cz
Bc. Egon Havrlant
tiskový mluvčí
Nemocnice Zlínského kraje
mobil: +420 606 607 687
e-mail: havrlant@nemuh.cz
 
Zdroj :
por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje
Foto: HZS Zlínského kraje
1