Desítky let sloužili lidem...

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

04.01.2022 | Přerov/ Olomoucký kraj
Desítky let sloužili lidem...

Slavnostní rozloučení s dlouholetými příslušníky HZS Olomouckého kraje, kteří svou profesní kariéru zasvětili pomoci lidem, proběhlo poslední den v roce 2021 na požární stanici v Přerově. Poděkovat jim za dlouhodobou příkladnou službu přijel krajský ředitel plk. Ing. Karel Kolářík, který jim do dalších let popřál hlavně zdraví. 

K přání se připojili také kolegové v čele s ředitelem přerovského územního odboru plk. Ing. Miroslavem Čočkem a velitelem stanice mjr. Ing. Radkem Ocelkou.
 

0301_louceni_prerov_nastup (10).jpeg

Rozloučení s dlouholetými příslušníky na stanici v Přerově


Služební poměr ukončil ppor. Petr Mika, velitel čety požární stanice Přerov, který pomáhal lidem přes 30 let. Od roku 1995 zastával funkci velitele čety a ze své pozice řídil především na Přerovsku různé typy zásahů, při nichž využil svoji dlouholetou praxi, zkušenosti a vědomosti. Ty také rád předával mladším kolegům nebo členům JSDH na různých školeních a při odborné přípravě. Byl také dlouholetým vzorným reprezentantem sboru v požárním sportu i při hokejových a fotbalových utkáních.

Uniformu pověsil na hřebík po 27 letech také nstržm. Richard Skřenek, strojník z požární stanice Přerov. Své manuální dovednosti vždy rád využil nejen při péči o naši výjezdovou techniku, ale také při údržbě a opravách požární stanice. Profesně se zaměřil na vyprošťování z havarovaných vozidel. Dlouhodobě a úspěšně reprezentoval územní odbor právě v soutěžích ve vyprošťování u dopravních nehod.

 

0301_louceni_prerov_nastup (9).jpeg

S hasiči se přijel na konci roku rozloučit a poděkovat jim za věrnou službu i krajský ředitel HZS OLK

 

Do civilu odešel rovněž mjr. Ing. Jaroslav Symerský, vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení územního odboru Přerov, který u sboru sloužil 21 let. Díky svému vzdělání v oboru stavebnictví a praxi v předchozím zaměstnání se stal hlavní oporou územního odboru v oblasti výkonu státního požárního dozoru a stavební prevence. Také se léta jako dubler podílel na vyšetřování příčin požárů v přerovském okrese.

Všichni tři naši dnes již bývalí příslušníci jsou držiteli celostátních služebních medailí HZS ČR Za věrnost.

Za celý Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje děkujeme za věrnou službu a přejeme hodně zdraví a sil do další etapy života.

Zdroj: por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
T: 950 770 039
M: lucie.balazova@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz
1