Od 1. února 2021 vede HZS Libereckého kraje nový ředitel plk. Ing. Jan Hadrbolec

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

02.02.2021 | Liberecký kraj
Od 1. února 2021 vede HZS Libereckého kraje nový ředitel plk. Ing. Jan Hadrbolec

1.února 2021 nastoupil do funkce ředitele Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plk. Ing. Jan Hadrbolec, který po téměř čtyřiadvaceti letech služby přechází od středočeských profesionálních hasičů. Generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky genpor. Ing. Drahoslav Ryba popřál osobně nově ustanovenému řediteli mnoho úspěchů při výkonu této náročné funkce. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta zmínil výbornou spolupráci s HZS Libereckého kraje již v minulosti a věří v její úspěšné pokračování. 

Je to pro mne obrovská čest a zároveň obrovský závazek“ řekl plukovník Jan Hadrbolec. A dodává, že „změnit po dlouhých letech kraj svého působení není vůbec jednoduché. Věřím však, že libereckým hasičům mám co nabídnout. A stejně tak oni mně. Těším se na spolupráci s novými kolegy a v novém prostředí. Mým cílem je zajistit kolegyním a kolegům co nejlepší výkon služby, dobré pracovní prostředí a kvalitní prostředky pro výkon jejich práce, včetně nové techniky. Čeká na nás společně řada výzev, ať již v řešení pokračující pandemie, tak i výhledu do budoucna. Je před námi řada změn spočívající v elektronizaci státní správy, rekodifikaci stavebního práva či nových výzev v rámci evropských projektů. Musíme být na tyto úkoly dobře připravení.“ Plukovník Jan Hadrbolec také zmínil nutnost spolupráce s veřejnou správou, obcemi, městy, krajem, ale též s významnými firmami v regionu. „Je nutné hledat a zajistit financování potřeb HZS Libereckého kraje mimorozpočtovými zdroji, nespoléhat se jen na to, co nám dá stát. A tím tak zlepšovat a zkvalitňovat bezpečnost lidí v Libereckém kraji. Zároveň ale také budovat korektní a přátelské vazby mezi státní správou a soukromými subjekty. Vždyť to jsou právě oni, kdo hasiče v nouzových a mimořádných situacích volají. A očekávají od nás, že jim vždy pomůžeme. S prázdnýma rukama či zastaralou technikou to však mnohdy jde jen těžko. Je to stejné, jako se současnou koronavirovou situací. Dokud vás ten vir nezasáhne, je to něco těžko uchopitelného, imaginárního, zdlouhavého a otravného. Pokud vás však vir zasáhl, ať již osobně nebo v okruhu nejbližších, potom se s ním již nikdy nechcete potkat. A obdobně je to i s výdaji na hasiče. Vynakládané finance pro hasiče Vám mohou připadat jako veliké, obrovské a zbytečné. Avšak jen do doby, než sami naši pomoc potřebujete. V tom okamžiku je sebevětší výdaj jen nicotná záležitost.“ dodává jedním dechem Jan Hadrbolec. „Pro zajištění našeho dobrého fungování je potřeba zrealizovat novou výstavbu stanice v Turnově a v Jilemnici, a taktéž provést rekonstrukci a rozšíření stanice v Liberci. Zde se jako nezbytné ukazuje soustředění řízení sboru do jednoho místa a vybudování skladu pro humanitární potřeby a prostředky civilní ochrany. Nutná je také obnova mobilní požární techniky, hlavně cisteren a výškové techniky. Nesmíme ale zapomínat ani na oblast IT, komunikace, spojení či kybernetické bezpečnosti.“ V neposlední řadě zmínil nový liberecký ředitel také spolupráci s jednotkami dobrovolných hasičů v kraji. „Liberecký kraj není velký, ale je velmi specifický. A dobrovolné jednotky v něm mají nezastupitelnou roli.“

Hasiči provází plukovníka Hadrbolce od dětství. Již od základní školy navštěvoval kroužek Mladých požárníků, později se stal aktivním členem svého domovského sboru ve Všetatech. Od devatenácti let začal v jednotce dobrovolných hasičů působit jako velitel a činil tak téměř dvě desetiletí. Profesionálním hasičem se stal 1. srpna 1997, kdy do funkce hasiče nastoupil k Hasičskému záchrannému sboru okresu Mělník po návratu z povodní na Moravě. Od roku 1998 vykonával funkci strojníka a od roku 2000 funkci operačního důstojníka. V květnu 2002 nastoupil na pozici velitele čety na stanici HZS Mělník, ve které působil po dobu sedmi let. V polovině roku 2009 se stal velitelem této stanice a po pěti letech povýšil do funkce ředitele územního odboru Mladá Boleslav.

Plukovník Jan Hadrbolec je ženatý a má děti ve věku 4 až 18 let. Po dokončení základní školy vystudoval stavební průmyslovku v Mělníku a v roce 2011 zakončil kombinované studium na VŠB-TU Ostrava, Fakultě bezpečnostního inženýrství, oboru Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Závěrem plukovník Jan Hadrbolec poděkoval statutárnímu zástupci krajského ředitele, plukovníku Janu Málkovi, který devět měsíců ředitele HZS Libereckého kraje zastupoval. „Velké poděkování patří Honzovi Málkovi za jeho řízení sboru v těžké době mimořádných opatření.“ dodává Jan Hadrbolec.

Autor: por. Bc. Jakub Sucharda, tiskový mluvčí

Foto: HZS LK

Zdroj: HZS Libereckého kraje
 

1