Posledním březnem končí naše dlouholeté kolegyně

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

21.03.2023 | Zlínský kraj
Posledním březnem končí naše dlouholeté kolegyně

(21.03.2023) Mnoho let věnovaly hasičskému sboru. 

Na přátelském setkání s ředitelem HZS Zlínského kraje plk. Ing. Vítem Rušarem se dnes sešly dvě končící kolegyně. Všichni zavzpomínali na své hasičské začátky a velké události. Za dlouholetou obětavou práci a službu občanům krajský ředitel poděkoval a předal těmto dvěma dámám písemné poděkování a několik darů. 

Po neuvěřitelných osmatřiceti letech končí paní Zdeňka Fojtíková. V půli roku 1985 nastoupila jako odborný inspektor požární ochrany k Okresní inspekci PO Kroměříž. Se vznikem krajského ředitelství HZS Zlínského kraje v roce 2001 zde přešla na pozici ekonomky a o pár měsíců později byla ustanovena na funkci vedoucí oddělení účetnictví. V roce 2004 nastoupila jako finanční referent na místo vedoucí oddělení – pracoviště účetnictví. Se změnou organizační struktury od roku 2012 až doposud zastávala pozici finanční referentky. Za tyto dlouhé roky věnované hasičům paní Fojtíkové patří velké poděkování.
 

1.JPG
 

Z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se s námi loučí plk. Ing. Dana Potěšilová, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a zjišťování příčin požárů. Do služebního poměru byla přijata v dubnu roku 1992 a celou svou hasičskou kariéru věnovala právě stavební prevenci, kdy sloužila nejdříve ve Vsetíně a poté ve Zlíně. Letos je to tak 31 let, které plukovnice Dana Potěšilová profesně věnovala hasičům, za což jí taktéž patří velké poděkování. V listopadu loňského roku byla oceněna medailí Za věrnost I. stupně (za 30 let ve služebním poměru), kterou převzala v Národním muzeu v Praze z rukou generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Vladimíra Vlčka. 
 

2.JPG
 

Oběma končícím kolegyním přejeme do dalších let především pevné zdraví.

 Autor: por. Mgr. Lucie Javoříková, tisková mluvčí HZS Zlínského kraje

Zdroj: HZS Zlínského kraje


 

3.JPG
1