Předávání medailí v Praze hasičům za věrnou službu a osobnostem MS kraje za spolupráci

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

04.11.2021 | Praha/ Česká republka
Předávání medailí v Praze hasičům za věrnou službu a osobnostem MS kraje za spolupráci

Sedmi zkušeným profesionálním hasičům z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) udělil generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA v pondělí 1.11.2021 v pražském Národním technickém muzeu medaile za věrnost 1. stupně, tedy za 30 a více let věrné a příkladné služby.

Vedle toho zde Vladimír Vlček předal různá ocenění šesti osobnostem z Moravskoslezského kraje – jako poděkování za výraznou podporu hasičů a dosavadní kvalitní spolupráci s hasiči, mj. i v souvislosti s řešením koronavirové krize.

Oceněni tak byli nejvyšší věrnostní medailí za příkladnou činnost dlouholetí profesionální hasiči z HZS MSK npor. Bc. Tomáš Beinhauer ze stanice Ostrava-Fifejdy, nstržm. Rostislav Polák ze stanice Havířov, ppor. Rostislav Mikulášek ze stanice Ostrava-Jih, pprap. Miroslav Tománek ze stanice Ostrava-Zábřeh, prap. Matěj Václav ze stanice Ostrava-Zábřeh, nstržm. Rostislav Vašek ze stanice Opava a nstržm. Petr Solich ze stanice Ostrava-Poruba.

Dvě medaile Za zásluhy o bezpečnost HZS ČR převzali z rukou Vladimíra Vlčka nedávný místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a bývalý primátor Karviné Tomáš Hanzel a také současný karvinský primátor Ing. Jan Wolf.

Čestnou medaili HZS ČR získali ředitel územního odboru Policie Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně plk. Ing. Miloslav Steiner a ředitel Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Ing. Eduard Ježo.

Plaketu HZS ČR v pondělí převzali v Národním technickém muzeu vedoucí protiepidemického oddělení bruntálského územního pracoviště Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje MUDr. Petr Kopřivík a vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Pavel Rydrych.

Odůvodnění ocenění osobnostem:

Pan Tomáš Hanzel v letech 2006 až 2018 zastával funkci primátora Statutárního města Karviná. Po celou dobu svého působení v komunální politice se velmi intenzivně zajímal o problematiku požární ochrany a integrovaného záchranného systému (IZS) na území města. Díky jeho vydatné podpoře se podařilo vybudovat sportovní areál pro přípravu mladých hasičů v Karviné-Hranicích, rekonstruovat hasičskou zbrojnici v Karviné-Ráji, či obnovit vozový park dobrovolných hasičů. Svým úsilím se zasloužil o příkladnou spolupráci složek IZS a orgánů samosprávy, která se v plné míře projevila např. v průběhu likvidace následků povodní v roce 2010. Jeho pozitivní vztah k rozvoji požární ochrany se pravidelně projevoval také v rámci finanční i materiální podpory jednotky HZS Moravskoslezského kraje, dislokované na území města Karviná. Do října 2021 působil ve funkci místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Ing. Jan Wolf v letech 2006 až 2018 zastával funkci náměstka primátora Statutárního města Karviná. V roce 2018 se stal primátorem. Po celou dobu svého působení v komunální politice se velmi intenzivně zajímá o problematiku požární ochrany a IZS na území města. Díky jeho vydatné podpoře se podařilo vybudovat sportovní areál pro přípravu mladých hasičů v Karviné-Hranicích, rekonstruovat hasičskou zbrojnici v Karviné-Ráji či obnovit vozový park dobrovolných hasičů. Svým úsilím se zasloužil o příkladnou spolupráci složek IZS a orgánů samosprávy, která se v plné míře projevila např. v průběhu likvidace následků povodní v roce 2010. Jeho pozitivní vztah k rozvoji požární ochrany se pravidelně projevoval a nadále projevuje také v rámci finanční i materiální podpory jednotky HZS Moravskoslezského kraje, dislokované na území města Karviná.

Plk. Ing. Miloslav Steiner nastoupil k Policii ČR v roce 1988, kdy nejdříve vykonával službu ve Zlínském kraji. V dubnu roku 1999 přestoupil na Okresní ředitelství Policie v Novém Jičíně a působil jako velitel služby kriminální policie. Následně od června roku 2010 zastává funkci ředitele územního odboru Nový Jičín – Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje. V průběhu dlouholetého působení u policie rozšiřoval své znalosti a zkušenosti v problematice spolupráce při mimořádných událostech v rámci IZS. Systémovým přístupem, výbornými organizačními a komunikačními schopnostmi přispívá k nadstandardní spolupráci se zástupci HZS Moravskoslezského kraje, zejména při řešení mimořádných událostí, a také v oblasti organizační, při vzájemném předávání teoretických i praktických profesních zkušeností.

Ing. Eduard Ježo pracoval od r. 1999 na Okresní hygienické stanici Karviná. Po transformaci hygienických stanic působí od roku 2003 ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě. Od roku 2004 vedl Oddělení fyzikálních faktorů v Karviné a v roce 2008 byl jmenován vedoucím Oddělení faktorů prostředí. Od července 2018 působil jako zástupce ředitele ústavu, kdy následně byl dne 17. 9. 2018 jmenován ředitelem Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě.

Vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě. V návaznosti na vývoj pandemie Covid-19 úzce spolupracuje se zástupci HZS Moravskoslezského kraje. Za jeho podpory vznikla úspěšná spolupráce při testování původce pandemie koronaviru SARS-CoV-2. Byly tak systémově nastaveny formy spolupráce v oblasti působení mobilních odběrových týmů HZS Moravskoslezského kraje a související administrace při odběrech testů PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2. Zdravotní ústav Ostrava také kontinuálně zajišťuje testování PCR testy na přítomnost viru SARS-CoV-2 u příslušníků a zaměstnanců HZS Moravskoslezského kraje.

MUDr. Petr Kopřivík pracuje a působí v oblasti hygienické služby již 35 let, přičemž již téměř 20 let vykonává stávající funkci. Před tímto obdobím působil řadu let jako okresní hygienik v Bruntále. Během této doby získal řadu zkušeností, a to ve všech oblastech týkajících se veřejného zdraví, a postupně se stal odborníkem také v oblasti krizového řízení a řešení situací týkajících se výskytu vysoce nebezpečných nákaz. Zúčastnil se také řady cvičení, která probíhala ve spolupráci se složkami IZS, zejména Hasičským záchranným sborem ČR a Policií ČR, na kterých předával vědomosti a zkušenosti z oblasti veřejného zdraví a na druhou stranu rozvíjel vlastní schopnosti krizového řízení. V souvislosti s průběhem pandemie Covid-19 jmenovaný intenzivně spolupracuje se zástupci HZS Moravskoslezského kraje, kdy operativně zajišťuje zápisy osobních údajů příslušníků a zaměstnanců pro plánované testy PCR na přítomnost viru SARS-Cov-2 do centrálního systému evidence. Současně také konzultuje případné postupy v oblasti veřejného zdraví se zástupci HZS Moravskoslezského kraje, a přispívá tak k efektivnímu řešení problematiky v této oblasti.

Ing. Pavel Rydrych se dlouhá léta věnuje oblasti zdravotnictví. Od roku 2017 je vedoucím odboru zdravotnictví krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Již od jara 2020 se intenzivně se svým týmem zabývá řešením koronavirové krize. Aktuálně také zastává pozici krajského koordinátora očkování, do které byl jmenován radou MS kraje. Při činnostech v rámci své gesce preferuje systémový přístup, přesnou logistiku, precizní organizaci a v neposlední řadě manažerské schopnosti a flexibilitu. Systémovým přístupem, organizačními a komunikačními schopnostmi přispívá k nadstandardní spolupráci se zástupci HZS Moravskoslezského kraje, zejména při řešení pandemie Covid ve zcela zásadní rovině týkající se distribuce vakcín na OČM s cílem co nejrychlejší a nejefektivnější proočkování populace v kraji.

Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje

1