Slavností rozloučení s kolegy z požárních stanic Prostějov a Zábřeh - Pavel Dostalík a Petr Štaigl - Silvestr 2020

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

04.01.2021 | Olomoucký kraj
Slavností rozloučení s kolegy z požárních stanic Prostějov a Zábřeh - Pavel Dostalík a Petr Štaigl - Silvestr 2020

Posledního dne roku 2020, tedy na Silvestra proběhlo u našeho sboru další loučení s kolegy, ti se rozhodli svou profesionální kariéru hasiče ukončil. Pavla Dostalíka a Petra Štaigla profesně pojí funkce velitelů družstev na požárních stanicích. Na svých kontech mají za desítky let zásahů u různých mimořádných událostí těch smutných, ale i naopak s dobrým koncem. Chvíle, kdy na jejich rozhodnutích, doslova stály životy a majetky osob, zas svůj příkladný a lidský přístup si zaslouží velké poděkování. 

Slavnostních setkání s končícími kolegy se na hasičských stanicích účastnili nejen ředitelé územních odborů, ale i krajský ředitel plk. Ing. Karel Kolářík a náměstek IZS a OŘ plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D., přesněji při loučení s kolegou Pavlem Dostalíkem v Prostějově. O své nepřišel ani Petr Štaigl, setkání s vedením našeho sboru proběhlo o pár dnů dříve, o to více jej potěšilo v den loučení setkání s bývalým i současným velitelem stanice v Zábřehu, na této stanici nedávno došlo tzv. „ke střídání stráží“.

Společně jsme svým kolegům při jejich poslední chvílích na hasičských stanicích dopřáli v duchu poděkování, úsměvu a vzpomínání. Dovolujeme si oběma skvělým přátelům a kolegům popřát do dalších let pevné zdraví, rozhodně i to štěstí a také chvil v kruhu těch nejbližších přátel a rodiny. Za jejich dlouholetou oddanost a službu široké veřejnosti nejen našeho Olomouckého kraje velmi děkujeme!

Video zde:   Pavel Dostalík slavnostní rozloučení 31.12. 2020 PS Prostějov HZS OLK 

nprap. Pavel Dostalík ze stanice v Prostějově

Pavel Dostalík nastoupil ke sboru dne 1. 6. 1986. Díky své aktivitě, schopnostem a odhodlání se postupem času vypracoval přes pozici hasič, hasič chemik až na velitele družstva. Pavel bezpochyby patří ty hasiče o kterých s hrdostí můžeme říct, byl po celou dobu hasičem tělem i duší. Své služební povinnosti a úkoly vyplývající z jeho funkce plnil vždy velmi svědomitě a zodpovědně. Při své práci, a to nejen velitele uplatnil dlouholeté praktické zkušenosti, které jsou přínosně více jak tři desítky let předával ostatním příslušníkům kolegům ze směn na PS Prostějově. V minulosti byl také platným členem lektorského týmu Flashover kontejneru. U příležitosti Dne vzniku samostatného československého státu v roce 2017 udělil Hasičský záchranný sbor ČR Pavlovi Medaili "Za věrnost I. stupně“.

Video zde:   Poslední jízda Petr Štaigl 31 12 2020 PS Zábřeh HZS OLK

nprap. Petr Štaigl ze stanice v Zábřehu

Petr Štaigl nastoupil ke sboru 6.12.1993. Během své více jak 25 leté profesionální hasičské kariery si prošel činnostmi hasiče, strojníka, rovněž také technika chemické služby a od roku 1.1.2005 se stal velitelem družstva. Po celou dobu zůstal věrný hasičské stanici v Zábřehu. Petr byl pro svůj kolektivní, a hlavně přátelský přístup velmi oblíben. Ochotou naslouchat parťákům a hledat týmového ducha motivoval spoustu  nejen začínajících hasičů k souhře a získání důvěry, kterou u nelehkých zásahů bezpochyby zúročili. Při výkonu služby si v letech 1996-1998 na hasičské škole ve Frýdku Místku dodělal potřebnou maturitní zkoušku. Několikrát v okrese reprezentoval sbor v soutěži T.F.A. Mezi jeho velké zásahy patří požár továrny na textil v Oskavě, kde převzal velení, požár galvanovny v Postřelmově, samozřejmě povodně již v roce 1997 a také na Jesenicku v roce 2002 až po velmi vážnou dopravní nehodu autobusu za obcí Postřelmůvek – Vyšehoří, kde došlo ke zranění desítek turistů z Polska. Svou odbornou způsobilost postupně doplňoval o různé kurzy, pilaře, vazače a podobně. V rocek 2017 obdržel medaili za věrnost II. stupně.

HZS Olomouckého kraje
Zdroj: ZDENĚK HOŠÁK
tiskový mluvčí

1