Výročí 30 let založení stanice profesionálních hasičů Frymburk

Hasiči/Profesionální hasiči/Okénko sboru

15.06.2022 | Fymburk/ Jihočeský kraj
Výročí 30 let založení stanice profesionálních hasičů Frymburk


V těchto dnech si dobrovolní hasiči ve Fymburku připomínají 150 let od založení dobrovolného hasičského sboru, tenkrát ještě německého. Šestice frymburských obyvatel založila český SDH ve Frymburku v roice 1945. Přebrala od odcházejících nebo odsunutých Němců do své péče požární zbrojnici s chudým vybavením. 

A bylo to právě před 30 lety, kdy 1. května 1992 nastoupilo k OÚ sboru požární ochrany Český Krumlov osm příslušníků, kteří na stanici v Českém Krumlově sloužili až do 1. září 1992, kdy byla zřízena profesionální stanice ve Frymburku.

 

Byli to: František Labaj, Antonín Labaj, Milan Tvarožek, Jiří Jílek, Štefan Malák, Karel Skoupil, Karel Hadač, Miroslav Petráš.

 

Tito příslušníci začali sloužit v budově požární zbrojnice, která byla majetkem obce Frymburk a zasahovali s technikou, která byla převedena z obce Frymburk, a to CAS 25 – Š 706 RTHP a DA 12 – A 31.
V období dvaceti let působili hasiči stále ve stejných prostorách, přibyla technika - další CAS 32 T 148, požární plošina AP 20 T 148, člun a dokonce i na nějaký čas rychlý zásahový automobil Tatra 613. Početní stav se zvýšil na 4 příslušníky ve směně, celkem tedy na 12, ale ještě bez velitele stanice.
Vzhledem k nevyhovujícím prostorám pro sloužící hasiče a techniku začíná v roce 2012 výstavba nového moderního Centra IZS, které bylo slavnostně otevřeno v pondělí 3. února 2014. Velký dík patří panu starostovi Otu Řezáčovi (ale prostřednictvím jeho i zastupitelům městyse) za to, že se povedlo převést pozemky a budovu na náš sbor a za jejich finanční příspěvek na výstavbu. Zde nyní společně sídlí profesionální, dobrovolní hasiči a zdravotnická záchranná služba.
Personální obsazenost frymburské stanice profesionálními hasiči je nyní stoprocentní, slouží zde 5 hasičů na směně, celkem tedy 15 a mají svého velitele stanice. Hasiči disponují dvěma cisternami, člunem pro práci na vodě a užitkovým automobilem.

Frymburské stanici přejeme do dalších desítek let  především skvělé vztahy mezi sebou i mezi svými partnery – dobrovolnými hasiči, záchranáři, vodní záchrannou službou, horskou službou, policií a samosprávou.

(autor textu: plk. Ing. Pavel Rožboud, ředitel HZS JčK ÚO Český Krumlov)


Zdroj: HZS Jihočeského kraje

1