Jak se stát mladým hasičem či hasičkou?

PODMÍNKY ČLENSTVÍ
Členem kolektivu mladých hasičů se obvykle může stát dítě starší šesti let.
 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
Příspěvek je dán příslušným hasičským sborem. Platí obvykle na rok a v ceně je zahrnuto pojištění člena při všech organizovaných činnostech.
 
SCHŮZKY
Schůzky kolektivu mladých hasičů se konají dle vymezení příslušným hasičským sborem, který kolektiv mladých hasičů a hasiček zřizuje. Konají se obvykle na hřišti, v klubovně, jednou či vícekrát týdně.

 
NÁPLŇ ČINNOSTI
Hlavní náplní kolektivu mladých hasičů a hasiček je výchova a vzdělávání v oblasti požární ochrany. Od jara do podzimu děti na schůzkách obvykle nacvičují jednotlivé soutěžní hasičské disciplíny, celostátní soutěže typu Plamen, o víkendech se účastní okresních kol a pohárových soutěží pořádaných příslušnými hasičskými sbory regionu.
Kromě soutěží hasičské sbory pro děti pořádají nejrůznější výlety, vycházky a exkurze.
Jezdí se prezentovat a předvádět v hasičských činnostech na různé akce.
V průběhu zimy probíhají setkání obvykle formou sportovní přípravy v tělocvičně,
případně jezdí na bruslích, běžkách, sáních nebo bobech.
Na schůzkách se mladí hasiči také seznamují se základními zásadami protipožární
prevence a učí se, jak se mají chovat v případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné
události.

Pokud se chceš stát mladým hasičem nebo mladou hasičkou neváhej a přijď do „hasičárny“ ve tvém městě či obci. Rádi ti tam řeknou více informací.

Mladí hasiči z okresu Chrudim získali první odznaky specializací

Hasiči//Mladí a malí hasiči/Jak se stát hasičem

O prvním dubnovém víkendu patřily Morašice opět hasičské mládeži. Tentokrát však své dovednosti nepoměřovala na hřišti. Konal se zde...
11.4.2017

Jak se stát mladým hasičem či hasičkou?

PODMÍNKY ČLENSTVÍ Členem kolektivu mladých hasičů se obvykle může stát dítě starší šesti let.
16.12.2016
1