False

Barevné provedení požární techniky

Technika-Vybavení//Vybavení

29.03.2023 | Česká republika
Barevné provedení požární techniky

V souvislosti s připravovanou novelou právních předpisů v oblasti požární ochrany, konkrétně vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že je u veškeré požární techniky vyrobené v roce 2020 a později možný ověřovací provoz v oblasti barevného označení vozidel.
V rámci ověřovacího provozu lze vozidla provést v barevné úpravě podle návrhu právního předpisu a následně průběžně vyhodnocovat její účinnost a vlastnosti. Tímto nejsou dotčena vozidla, která již byla v minulosti do ověřovacího programu zařazena.

BAREVNÁ ÚPRAVA, NÁPISY A OZNAČENÍ


1. Karoserie zásahového požárního automobil je provedena jednotně v jasně červené barvě.
2. Hlavní zvýrazňující prvky tvoří:
a) vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 60 mm, na přední části kabiny a na boku zásahového požárního automobilu, umístěný pod okny kabiny zásahového požárního automobilu,
b) vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 300 mm, na přední části kabiny a na boku zásahového požárního automobilu, umístěný 8 až 15 mm pod spodním okrajem žlutého vodorovného pruhu o výšce 60 mm,
c) vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 80 mm, na boku zásahového požárního automobilu, umístěný ve spodní části karoserie zásahového požárního automobilu,
3. Doplňkové zvýrazňující prvky tvoří, pokud to konstrukce karoserie umožňuje:
a) vodorovný retroreflexní pruh žlutozelené barvy o výšce 250 až 310 mm, na boku účelové nástavby zásahového požárního automobilu, umístěný v horní části účelové nástavby zásahového požárního automobilu,
b) vodorovný retroreflexní pruh bílé barvy o výšce 200 až 250 mm, na boku účelové nástavby zásahového požárního automobilu, umístěný 8 až 15 mm pod dolním okrajem vodorovného retroreflexního pruhu žlutozelené barvy o výšce 80 mm,
c) šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy na zádi zásahového požárního automobilu. Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°,
d) bílé nebo žlutozelené provedení předního nárazníku, blatníků, krytů zpětných zrcátek a případně dalších výrazných prvků karoserie.
4. Zvýrazňující prvky tvořené retroreflexními pruhy jsou vedeny také přes uzávěry úložných prostor.
5. Vzdálenost mezi dolním okrajem pruhu žlutozelené barvy o výšce 250 až 310 mm a horním okrajem pruhu žlutozelené barvy o výšce 60 mm je shodná se vzdáleností mezi dolním okrajem pruhu bílé barvy o výšce 200 až 300 mm a horním okrajem pruhu žlutozelené barvy o výšce 80 mm.
6. V místech s nesouvislým povrchem nebo jinou povrchovou úpravou karoserie zásahového požárního automobilu je zvýrazňující prvek přerušen, ukončen, nebo veden ve sklonu hrany nesouvislého povrchu. Zvýrazňující prvek může být zúžen v místě, kde do něj zasahuje prosklení dveří nebo okna.
7. Znak jednotky o výšce 300 až 500 mm lze na zásahovém požárním automobilu umístit ve střední části předsunuté kapoty na podélné ose automobilu, případně na obou bocích kabiny automobilu s celkovou hmotností nad 3500 kg. Znak jednotky o výšce 100 až 200 mm lze na zásahovém požárním automobilu umístit na obou bocích kabiny automobilu, v blízkosti označení místa dislokace jednotky.

8. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 250 mm je na zásahovém požárním automobilu umístěn na:
a) zadní části karoserie,
b) na přední části karoserie, pokud zde není umístěn znak jednotky podle předchozího bodu.
9. Nápis „HASIČI“ o výšce písmen 100 až 250 mm lze na zásahovém požárním automobilu umístit také na obou bocích karoserie, v její horní části poblíž svislé osy automobilu nebo účelové nástavby, tento nápis může být doplněn názvem místa dislokace zásahového požárního automobilu. Na zásahovém požárním automobilu jednotky hasičského záchranného sboru se místo nápisu „HASIČI“ použije nápis „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ o stejné výšce písmen.
10. Na zásahový požární automobil lze, na přední a zadní straně karoserie a na střeše kabiny, umístit, v jednom nebo dvou řádcích, volací značku vozidlového komunikačního zařízení. Na střeše kabiny se použije nápis s výškou znaků 210 až 280 mm. Na přední a zadní straně karoserie se použije nápis s výškou znaků 65 až 100 mm.
11. Zásahový požární automobil lze na přední a zadní straně karoserie označit číslicemi o výšce 100 až 200 mm pro identifikaci jednotky nebo pořadí organizovaného výjezdu družstva.
12. Zásahový požární automobil lze na obou bocích označit symbolem obsahujícím telefonní sluchátko a tísňové číslo. Symbol je proveden z retroreflexního materiálu jasně červené barvy a lze jej umístit:
a) v zadní části karoserie v pruhu bílé barvy o výšce 200 až 300 mm, nebo
b) poblíž svislé osy účelové nástavby, v pruhu žlutozelené barvy o výšce 250 až 310 mm.
13. Nápis použitý na zásahovém požárním automobilu je proveden vodorovně, bezpatkovým kolmým proporcionálním písmem, písmeny velké abecedy, přitom platí že:
a) šíře písmena a mezera mezi slovy je 80 % výšky písmena,
b) tloušťka čáry je 12 % výšky písmena u nápisů s výškou písmen do 80 mm a 20 % výšky písmena u nápisů s výškou písmen nad 80 mm,
c) mezera mezi řádky je 60 % výšky písmena.
14. Nápis na bílé ploše je proveden v barvě černé a nápis na červené ploše je proveden v barvě bílé; to se nevztahuje na nápis tvořící součást znaku jednotky požární ochrany a na nápis „HASIČI“, který je součástí šrafování ve tvaru převráceného písmene „V“ na zádi zásahového požárního automobilu.

Vzor č. 1
Hlavní a doplňkové zvýrazňující prvky na boku automobilu

bok auta.jpg
Vzor č. 2
Šrafování ve tvaru převráceného písmene V na zádi karoserie

srafovani.jpg
Vzor č. 3
Symbol obsahující telefonní sluchátko a tísňové číslo

112.jpg
Vzor č. 4
Zásahový požární automobil s účelovou nástavbou - barevné provedení, zvýrazňující prvky, označení, nápisy a užití znaků
 

auto.jpg
15. Zásahový požární automobil je na boku označen textem, který tvoří zkratka obsahující:
a) druh zásahového požárního automobilu (zkratka),
b) hodnotu hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru zásahového požárního automobilu a údaj o množství zásoby hasiva, pokud je použito, jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou odděleny lomítkem bez mezery,
c) hmotnostní třídu,
d) kategorii zásahového požárního automobilu podle konstrukce podvozku,
e) provedení zásahového požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství.
Údaje podle písmena c) až e) se uvádí za pomlčkou a mohou být doplněny dalším textem označujícím modifikaci zásahového požárního automobilu.
16. Text označující zásahový požární automobil je umístěn poblíž svislé osy automobilu nebo účelové nástavby ve střední části pruhu bílé barvy o výšce 200 až 300 mm, výška písmen je nejméně 100 mm a nejvíce 150 mm.Zdroj: HZS Plzeňského kraje
1