False

Na mezinárodním mistrovství pražští potápěči obstáli

Sport/Kronika z akcí

09.09.2019 |  Liepaja/ Lotyšsko
Na mezinárodním mistrovství pražští potápěči obstáli
Potápěči HZS hl. m. Prahy se zúčastnili Mezinárodního mistrovství záchranářů a potápěčů, které se uskutečnilo v srpnu v lotyšském městě Liepaja. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 týmů zahrnující hasiče – potápěče z Lotyšska, Litvy, Běloruska a České republiky. Každý tým byl tvořen 5 členy. 
 

První den byli účastníci seznámeni s místem soutěže, průběhem a pravidly soutěže, včetně bezpečnostních opatření. Tento den nebyl soutěžní, ale pouze tréninkový, takže si mohli všichni účastnici vyzkoušet a trénovat jednotlivé části všech tří soutěžních disciplín. Rovněž proběhlo představení týmů a exkurze po zdejší požární stanici s ukázkou techniky a věcných prostředků.

Druhý den již potápěči poměřovali svoje síly ve dvou záchranářských disciplínách spojených se záchrannými činnostmi na vodní hladině. Tyto disciplíny spočívaly v několikanásobné záchraně a transportu tonoucích v podobě figurín. Disciplíny tak prověřovaly plavecké schopnosti soutěžících a vzájemnou součinnost při záchraně tonoucích pomocí nafukovacího člunu a záchranné desky „Mayday-Hansa-Board“. Jedna ze záchranářských disciplín vyžadovala rovněž přesné házení záchranných pomůcek (záchranný kruh, házecí pytlík) na vytyčený cíl.

Třetí den probíhala čistě potápěčská disciplína, která byla zaměřena na technické úkony prováděné v hloubce cca 3 metrů. Tato třetí disciplína prověřila vzájemnou komunikaci potápěčů a koordinaci činností v téměř nulové viditelnosti. Disciplína zahrnovala řadu dílčích úkolů, např. přeřezání 10cm dřevěného pilíře pomocí malé ruční pilky, odemykání zámků, odšroubování kovové konstrukce pomocí klíčů či technologické zajištění unikajícího vzduchu pomocí dřevěného kolíku, gumového těsnění a dalšího vybavení.

Potápěči HZS hl. m. Prahy se v jednotlivých disciplínách umístili následovně:

1.  záchranářská disciplína: 3. místo,
2.  záchranářská disciplína: 6. místo,
3.  potápěčská disciplína: 4. místo.

 

V konečném hodnocení pořadí obsadili potápěči HZS hl. m. Prahy 5. místo, i když se do poslední chvíle jako jediní nováčci soutěže prali o medailovou pozici.

Mezinárodní mistrovství v Lotyšsku bylo skvělou příležitostí k porovnání záchranářských a potápěčských činností v různých zemích. Vzhledem k vynikající organizaci a přátelské atmosféře přispěla soutěž významným způsobem k navázání nových kontaktů a sdílení důležitých informací nejen z oblasti záchranářského potápění. Lze s potěšením konstatovat, že potápěči HZS hl. m. Prahy obstáli ve velmi silné konkurenci a v návaznosti na dosažené výsledky byli pozváni na další jubilejní 5. ročník soutěže. Pevně věříme, že příští rok již naši potápěči obsadí medailové pozice.
Zdroj: HZS hlavního města Prahy

1