Doporučená literatura ke studiu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III.stupně :

Vzdělávání/Literatura/Naše tipy

14.06.2017
Doporučená literatura ke studiu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III.stupně :

Stanovy a soubor předpisů sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska přijaté II řádným sjezdem ve dnech 1 a 2 července 2000 a ve znění změn přijatých mimořádným SS OSH dne 1.12. 2002.

Soubor předpisů PO (vydáno v nakladatelství HASIČI, s.r.o. v srpnu 2001)

Zákon 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zákon 254/2001 Sb.

Zákon 240/2000 Sb.

Vyhláška MV č 246/2001

Vyhláška MV č 247/2001

Sbírka pokynů vrchního požárního rady - řád strojní služby z 2.1.1996

- řád chemickotechnické služby z 2.1.1996

Konspekty odborné přípravy jednotek PO z roku 1999 a 2001

Cvičební řád jednotek PO z roku 1998

Bojový řád jednotek z 29.10.2001 N1-21, S 1-6, O 1-12, P 1-24.

Požární taktika z roku 1999 vydané MV. ČR., GŘ HZS

1