Česká školní inspekce ocenila práci Hasičského záchranného sboru ČR na poli vzdělávání

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Celostátní

30.04.2019
Česká školní inspekce ocenila práci Hasičského záchranného sboru ČR na poli vzdělávání
ViewImage-(16).jpg
Ve čtvrtek 25. dubna 2019 převzal generální ředitel HZS ČR genmjr. Drahoslav Ryba medaili České školní inspekce Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání. Stal se teprve pátým oceněným, který si takto významnou medaili převzal. 

ViewImage-(18).jpg

Medaile je udělena za dlouhodobou a záslužnou činnost v oblasti rozvoje kvality vzdělávání.
HZS ČR se dlouhodobě věnuje výchově a vzdělávání obyvatelstva k jeho osobní bezpečnosti, ale i k předcházení nebo řešení mimořádných událostí a krizových situací. Základním stavebním kamenem je pravidelné vzdělávání obyvatelstva v rámci standardního vzdělávacího procesu.

ViewImage-(17).jpg

Na jeho podporu HZS ČR podniká řadu činností, jež obohacují edukaci žáků v dané oblasti a pomáhají učitelům při výuce, zejména:
  • pomáhá při přípravě praktických cvičení ve školách tzv. projektové dny,
  • pořádá různé pohybově-vědomostní, výtvarné či literární soutěže. Zájem je stále o praktické procvičení znalostí v oblastech požární prevence a ochrany obyvatelstva, což také dokazují počty účastníků – za rok 2018 to bylo 10 925 soutěžících v 82 uskutečněných různých pohybově-vědomostních soutěžích,
  • organizuje besedy pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky: v roce 2018 navštívili příslušníci 368 tříd mateřských škol s 18 461 dětmi; k podpoře výuky problematiky ochrany člověka za mimořádných událostí v 920 navštívených třídách v roce 2018 oslovili 71 130 žákůa studentů a v rámci výukového programu Hasík CZ se dále podařilo proškolit dalších 2 782 tříd, což činí celkem 3 702 tříd s celkovým počtem 136 256 žáků a studentů.
  • pořádá ukázky z činnosti jednotek požární ochrany (samostatně, nebo ve spolupráci s dalšími složkami IZS),
  • umožňuje exkurze škol na stanicích HZS krajů, v rámci kterých vedle představení hasičské techniky, výzbroje a výstroje žáci a studenti také získávají důležité informace o požární prevenci a sebeochraně při mimořádných událostech. V roce 2018 se těchto exkurzí zúčastnilo 96 882 osob, převážně žáků a studentů s pedagogickým dozorem.
  • připravuje nebo se podílí na tvorbě učebnic a příruček pro výuku
  • podílí se na vzdělávání učitelů, zejména dle akreditovaných vzdělávacích programů, které jsou obsahově zaměřeny více do praxe - na vhodné formy výuky, metody práce, pomůcky a případně příklady dobré praxe. V roce 2018 bylo celkem proškoleno 1 091 učitelů ve 47 kurzech.
Současně HZS ČR aktivně usiluje o zkvalitnění vzdělávacího procesu. Při realizaci těchto aktivit HZS ČR úzce spolupracuje s ČŠI. Příkladem této spolupráce je uskutečnění rozsáhlého tematického inspekčního elektronického zjišťování zaměřeného na vzdělávání v bezpečnostních tématech (2016) a následně spolupráce na rozsáhlém šetření „Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ“, jehož součástí byla i problematika ochrany člověka za mimořádných událostí.
Více informací o dalších důležitých aktivitách, kterými se HZS ČR snaží podpořit edukaci žáků a studentů v dané oblasti lze nalézt na webových stránkách HZS ČR v sekci ochrana obyvatelstva/výchova a vzdělávání obyvatelstva – www.hzscr.cz.
 
Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová tisková mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Foto: GŔ HZS ĆR,
 
1