Česko-polská konference „Společný zásah při úniku nebezpečných látek"

Vzdělání//Vzdělávací akce/Celostátní

20.06.2019 | Pec pod Sněžkou/Liberecký kraj
Česko-polská konference „Společný zásah při úniku nebezpečných látek

V Peci pod Sněžkou byla v rámci mezinárodní konference představena společná metodika zásahu při úniku nebezpečných látek. Konference se konala ve dnech 18. – 19. června v rámci projektu Bezpečné pohraničí, spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj Interreg V-A Česká republika – Polsko. Pořadateli byli HZS Královéhradeckého kraje a HZS Libereckého kraje. 

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpgKonference NL (8).JPGKonferenci v prostorách hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou zahájili ředitel HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. František Mencl, ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil a st. bryg. Mgr. Inż. Marek Kamiński.

Stěžejním bodem programu konference byla prezentace dokumentu "Metodika společných zásahů na nebezpečné látky", který je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi hasičskými sbory v České republice a Polsku. Garantem tohoto výstupu je HZS Libereckého kraje. Metodika byla připravena společně s partnery na základě jednání, workshopů, závěrů z přeshraničních zásahů a cvičení. Vychází také z Metodických pokynů pro jednotky požární ochrany podílejících se na vzájemné pomoci Polské a České republiky, a kterou rozšiřuje o uvedené zásahy. Cílem metodiky je zlepšit přeshraniční připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací na základě posílení spolupráce mezi jednotkami požární ochrany na české a polské straně.

Konference NL (17).JPGBěhem konference zazněly také prezentace konkrétních zásahů na nebezpečné látky z praxe jednotlivých partnerských hasičských sborů. Skrze odborné přednášky měli účastníci možnost seznámit se se speciálním přístrojovým vybavením Institutu ochrany obyvatelstva v oblasti protichemických, radiologických a biologických opatření.

Anotace jednotlivých příspěvků, které na konferenci zazněly, jsou k dispozici v přiloženém sborníku.

Konferenci uspořádali zástupci HZS Královéhradeckého kraje a HZS Libereckého kraje, konala se pod záštitou ředitele HZS Královéhradeckého kraje brig. gen. Ing. Františka Mencla. Organizátoři děkují všem partnerům konference.

Martina Götzová, tisková mluvčí
FOTO: HZS Královéhradeckého kraje
Zdroj: HZS Královéhradeckého kraje

1