Desítky akcí v rámci třístranného hasičského projektu DIRECT

Vzdělání//Vzdělávací akce/Celostátní

19.06.2019
Desítky akcí v rámci třístranného hasičského projektu DIRECT

Několik desítek nejrůznějších cvičení a dalších akcí, zaměřených na ochranu obyvatelstva a prevenci před škodlivými účinky mimořádných událostí, např. při povodních, lesních požárech, dopravních nehodách, požárech školských zařízení či veřejných institucí, bylo připraveno v Moravskoslezském kraji v uplynulých více než dvou letech v rámci třístranného projektuDIRECT (DIsaster REsilient Communities and Towns-Města a společnost odolné proti katastrofám).

Do projektu, který skončil v prvním čtvrtletí roku 2019, se zapojily nejrůznější záchranné a další subjekty z ČR, Slovinska a Černé Hory, hlavně hasičské sbory. Za ČR to především byly Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) a Česká asociace hasičských důstojníků (ČAHD).

Základní kostrou úspěšného projektu bylo osm velkých mezinárodních cvičení konaných v ČR, Slovinsku a Černé Hoře, a k tomu mnoho dalších společných mezinárodních aktivit, zaměřených na přípravu mládeže i dospělých, například odborné konference, workshopy a soutěže pro žáky základních škol o zajímavé ceny. Tyto aktivity výraznou měrou přispěly ke zvýšení odborné úrovně a připravenosti hasičů, ale i obyvatelstva Moravskoslezského kraje.

Za HZS MSK se do osmi mezinárodních cvičení zapojili například hasiči-lezci, hasiči se specializací na vysokokapacitní čerpání vody a rovněž členové obou specializovaných vyhledávacích a záchranných modulů USAR (Urban Search And Rescue), zaměřeného na záchranu osob ze závalů a sutin, a WASAR (Water Search And Rescue), zaměřeného na záchranu osob z vodní hladiny pomocí člunů.

Tématy cvičení byly: Vyprošťování a záchrana osob z havarovaných vozidel (v MS kraji), Hašení lesních požárů (ve Slovinsku), Vysokokapacitní čerpání a stavění protipovodňových barier při povodních (v Černé Hoře), Záchrana osob z výšky a hloubky pomocí lanových technik (ve Slovinsku), Záchrana osob z rychle tekoucí vody (v Černé Hoře), Záchrana osob z výšky a hloubky pomocí lanových technik, pokročilá úroveň (ve Slovinsku), Záchrana osob při zemětřesení (v MS kraji) a Stabilizace staticky narušených objektů pomocí výdřev (v MS kraji).

Hasiči z našeho regionu byli se svou moderní technikou a bohatými zkušenostmi spíše mentory cvičení, především vůči černohorským hasičům, kterým vždy ochotně předávali své znalosti a zkušenosti. Na druhou stranu, výcviky na hašení lesních požárů či záchranu osob z rychle tekoucích toků byly pro naše hasiče obrovskou zkušeností, kterou nelze v našich podmínkách dostatečně nasimulovat.

Projekt Direct spolufinancovalo Generální ředitelství Evropské komise pro humanitární pomoc a civilní ochranu (DG ECHO). Hlavním cílem projektu bylo zvýšení úrovně připravenosti obyvatelstva, záchranných složek a veřejných institucí v ČR, Slovinsku a Černé Hoře na případné přírodní či jiné katastrofy.

Partnery projektu byly FORS Montenegro - Nadace pro rozvoj severní Černé Hory (hlavní koordinátor projektu), HZS MSK, ČAHD, Ministerstvo vnitra Černé Hory a Hasičský záchranný sbor města Kranj (Slovinsko).

Během první poloviny roku 2018 byly zapojeny vybrané školy v Ostravě a okolí do znalostní, výtvarné a literární soutěže „Nebezpečí kolem nás“. Vítězové obvykle postupovali do národních kol a získávali mj. kvalitní mobilní telefony. Loni v srpnu příslušníci HZS MSK připravili dva kurzy pro učitele základních a středních škol a pracovníky úřadů z Moravskoslezského kraje, zaměřené na požární ochranu a ochranu obyvatelstva. Hasiči nezapomněli ani na seniory, pro které zorganizovali celkem 5 seminářů, zejména v domovech důchodců.

Mezi dalšími akcemi pro příslušníky HZS MSK nemohu opomenout dva výcviky na národní úrovni, které se konaly v únoru a březnu 2019: Vzdělávací kurz focení pro 29 vyšetřovatelů požárů z HZS MSK (ve třech cyklech) a vzdělávání 22 příslušníků HZS MSK v oblasti evakuace osob pomocí metod požárního inženýrství a simulačních softwarů.

Vedle toho se konaly v zapojených zemích celkem 3 mezinárodní konference (vždy po jedné v každé zemi) s různými tématy. Jejich cílem byla výměna bohatých zkušeností, zvýšení připravenosti záchranářů a obyvatelstva na případné katastrofy, přeshraniční spolupráce…

Několik desítek workshopů v rámci projektu Direct se konalo po společných cvičeních, na školách, při přípravě dalších akcí. Ve čtyřech vybraných školách a čtyřech institucích hasiči vytvořili evakuační studie pomocí moderních metod - simulačních počítačových programů. Cílem bylo vytvořit návrh na způsob vytváření evakuačních plánů v budoucnu.

A ještě v průběhu projektu byly v češtině i angličtině vytvořeny čtyři vzdělávací publikace pro veřejnost a mnoho informačních letáků, zaměřených na preventivně výchovnou činnost, které mohou využít nejrůznější subjekty. Video z projektu Direct je zde: https://www.youtube.com/watch?v=Y0ZEr2rO7u0&feature=youtu.be
Zdroj: HZS Moravskoslezského kraje
 

1