Hasiči přišli s průlomovým projektem vzdělávání ve školách

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Celostátní

09.04.2018
Hasiči přišli s průlomovým projektem vzdělávání ve školách

has-pro-skol.gifHasičský záchranný sbor ČR přišel s průlomovým projektem výchovy dětí ve školách zaměřeným na záchranu života, zdraví a majetku. Projekt pod názvem „Hasiči pro školy“ obsahuje výukový materiál pro podporu vzdělávání v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí a běžných rizik. Autory jsou samotní příslušníci Hasičských záchranných sborů Ústeckého a Zlínského kraje, kteří jsou letitými odborníky na vzdělávání dětí v této oblasti. 


Projekt je zacílen na žáky základních škol a jejich učitele. Prostřednictvím interaktivních prezentací doplněných videoukázkami, fotografiemi a úkoly zábavnou formou přiblíží problematiku ochrany člověka, jeho života, zdraví i jeho majetku. Odborníci z řad Hasičského záchranného sboru ČR reagují na dlouhodobou absenci kvalitního a zejména komplexního výukového materiálu pro danou cílovou skupinu.

Pro každý ročník jsou zpracovány problematiky jak z oblasti požární ochrany, tak z oblasti ochrany obyvatelstva. Součástí každé hodiny je interaktivní prezentace, pracovní list pro děti a metodická příručka pro učitele. Materiál plně reflektuje závazné požadavky na výuku dané problematiky, zároveň je logickou a odbornou součástí komplexního vzdělávacího rámce vzdělávání na základních školách.

Projekt vznikl ve spolupráci HZS Zlínského a HZS Ústeckého kraje, za finanční podpory Ústeckého kraje, a ve spolupráci s dalšími subjekty, kterými jsou Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Ústeckého kraje a pracoviště krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

logo_msmt.jpgNad projektem převzalo záštitu Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Osobní záštitu nad představením projektu převzal PhDr. Ondřej Andrys, MAE, náměstek ústředního školního inspektora.

Projekt hasiči pro školy je dostupný zdarma pro všechny školy v České republice na webových stránkách www.hasiciproskoly.cz


 

Zdroj:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

1