Hasičský psycholog Královéhradeckého kraje lektoroval kurz pro moldavské hasiče

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Celostátní-mezinárodní

17.07.2017
Hasičský psycholog Královéhradeckého kraje lektoroval kurz pro moldavské hasiče
   V rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce s Úřadem pro civilní ochranu a mimořádné události Moldavska navštívil ve dnech 10.-13. července 2017 psycholog Hasičského záchranného sboru (dále jen HZS) Královéhradeckého kraje mjr. Mgr. Ondřej Sezima Moldavskou republiku. Hlavní náplní služební cesty psychologa byla příprava a realizace kurzu „První psychická pomoc“ pro vybrané moldavské hasiče.
   Kurz se uskutečnil na požární stanici v Kišiněvě dne 12. července 2017. Zúčastnilo se ho dvanáct vybraných výjezdových hasičů a také zástupci psychologické služby požární ochrany Moldavské republiky. Lektorem kurzu byl psycholog HZS Královéhradeckého kraje, který měl k dispozici tlumočníka a tématickou prezentaci předem přeloženou z češtiny do ruského jazyka. V teoretické části se účastníci kurzu seznámili s možnými stresovými reakcemi osob na místech mimořádných událostí, zhlédli ilustrativní video a následně získali základní vodítka k tomu, jak mohou v praxi zasaženým osobám poskytnout tzv. první psychickou pomoc. Jejím základem je projev zájmu a účasti hasiče s tím, co zasažená osoba prožívá. Hasič se učí vhodně navázat kontakt s osobou, zaměřuje se na její možné potřeby a vede ji k tomu, aby svou situaci pokud možno aktivně zvládala. Poslední fází pomoci je pak předání zasažené osoby do další péče (rodina, sousedé, zdravotnická záchranná služba apod.). Poté, co se moldavští hasiči s problematikou seznámili teoreticky, věnovali se nácviku modelových situací, při kterých si vyzkoušeli roli pomáhajícího záchranáře, ale i zasažené osoby. Právě modelové situace s následným rozborem se ukazují jako stěžejní pro sebepoznání a sebezdokonalení hasičů v oblasti praktické dovednosti poskytování první psychické pomoci.

hhh.jpg
   V roli pozorovatelů se zaměstnání zúčastnili také psychologové psychologické služby požární ochrany Moldavské republiky, kteří tak získali metodický nástroj pro samostatnou přípravu a realizaci dalších běhů kurzu. V České republice probíhá obdobný kurz pro příslušníky HZS už řadu let a do dnešních dnů jím úspěšně prošlo více než šest stovek hasičů.

Text: mjr. Mgr. Ondřej Sezima
Foto: mjr. Mgr. Ondřej Sezima
 
1