Jubilejních 20 let od prvního ročníku výcviku pořádaného pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Celostátní-mezinárodní

06.06.2019 | Lázně Bohdaneč
Jubilejních 20 let od prvního ročníku výcviku pořádaného pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní

Jubilejních 20 let od prvního ročníku výcviku pořádaného pro Organizaci pro zákaz chemických zbraní v Institutu ochrany obyvatelstva, kterého se zúčastnilo 18 účastníků z 16 zemí světa.

6. června 2019 - (Nicole Zaoralová) Již 20 let pořádá Institut ochrany obyvatelstva HZS ČR v Lázních Bohdaneč kurzy pod hlavičkou OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizace pro zákaz chemických zbraní). Školení zahraničních specialistů v oblasti ochrany před účinky chemických zbraní tvoří tradiční pilíř výcvikových akcí Institutu ochrany obyvatelstva, kam každoročně přijíždí na kurz OPCW odborníci z celého světa. Od roku 2016 čeští odborníci každoročně školí své kolegy i přímo v jejich domovině, konkrétně v Paraguayi v Jižní Americe a v africké Ugandě. 

Letošní kurz  ho ročníku, který probíhal v Institutu od 29. května do 6. června 2019, se účastnilo 18 respondentů a zastoupena byla Argentina, Ázerbájdžán, Bangladéš, Burundi, Kostarika, Indie, Keňa, Maroko, Paraguay, Filipíny, Rumunsko, Jižní Afrika, Srí Lanka, Tanzanie, Uganda a Uruguay. 

Letošní ročník byl koncipován jako výcvik pro instruktory. Program kurzu sestával ze čtyř hlavních bloků: teoretických přednášek, praktických cvičení, table top exercise a závěrečných cvičení. Výcvik byl zaměřen tak, aby účastníci při závěrečném výcviku byli schopni zvládnout celou mimořádnou událost s únikem nebezpečné chemické látky. Při závěrečném cvičení byly na výcvikové ploše rozehrány reálné scénáře, které museli aktéři rozděleni do týmů řešit. Komplexnost cvičení spočívala v následujících činnostech: využití ochranných prostředků, detekce a průzkum kontaminovaného území, odběr vzorků a dekontaminace.

Výcvik je jednou z prestižních akcí OPCW, které se účastní instruktoři z celého světa aby si vyměnili své zkušenosti nejen v oblasti výcviku, ale také metodiky výuky a tréninku. V rámci programu „Výměna instruktorů“ se akce zúčastnil vedoucí kurzu z Jižní Afriky, která spolupracuje s Institutem v oblasti výcviku pro africkou oblast. Výměna zkušeností probíhala během celé akce. Zahraniční účastníci získali přehled nejen o metodice výcviku na ochranu před chemickými látkami, ale seznámili se také s novinkami v oblasti detekce chemických látek a s IZS ČR. Součástí akce byla návštěva stanice HZS Pardubického kraje a další doprovodné akce.

Výcviky tohoto typu přispívají k zajištění celosvětové bezpečnosti a můžeme být pyšní, že vynikající vybavenost a expertní zabezpečení řadí Českou republiku mezi přední světové tréninkové mocnosti v oblasti chemické bezpečnosti.

Certifikáty o absolvování kurzu předal účastníkům generální ředitel HZS ČR genmjr.. Drahoslav Ryba při slavnostním závěrečném ceremoniálu na generálním ředitelství HZS ČR v Praze.

Institut ochrany obyvatelstva je zařízením MV-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky s posláním zabezpečovat vědecko-výzkumnou, vzdělávací, informační a specializovanou činnost v oblastech ochrany obyvatelstva, civilního nouzového plánování, krizového řízení, integrovaného záchranného systému, ochrany kritické infrastruktury a zjišťování vzniku příčin vzniku požárů. Již dvakrát byl oceněn nejvyšším oceněním Národní ceny kvality ČR, konkrétně v roce 2016 a 2018.

pplk. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí MV-generální ředitelství HZS ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail:nicole.zaoralova@grh.izscr.cz
Zdroj: HZS

1