Kolínští hasiči na zkušené v Beneluxu

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Celostátní-Mezinárodní

16.06.2018
Kolínští hasiči na zkušené v Beneluxu
icon-1243668__340.png
Ve dnech 12. a 13. června 2018 se šest příslušníků HZS Středočeského kraje z územního odboru Kolín zúčastnilo další odborné stáže u svých kolegů v Nizozemsku. Akce se uskutečnila na základě pozvání od vedení HZS podniku Draslovka Kolín a hasičského sboru chemického parku Chemelot, který leží nedaleko města Maastricht v jižním cípu království. 
 ViewImage-(1).jpg

První den byl věnován výcviku a započal prověřovacím cvičením v průmyslové zóně Rotem ve městě Dilsen-Stokkem v Belgii. Cvičení bylo připraveno v rámci MAS (Mutual Aid System) kyanidové sekce organizace CEFIC (Evropský svaz chemického průmyslu) a mělo za úkol prověřit schopnost komunikace a spolupráce zasahujících jednotek s možností porovnání postupu zásahu a použitých technických prostředků při řešení mimořádných událostí. Jako námět cvičení byl zvolen únik kyanidu sodného v kapalném skupenství z porušeného ventilového uzávěru automobilové cisterny.

ViewImage-(9).jpg

Před zahájením cvičení neměly zúčastněné jednotky možnost se plně seznámit s tématem cvičení ani se společně setkat. K události byli nejprve vysláni profesionální belgičtí hasiči z oblasti Genk s technikou předurčenou pro tento typ zásahu. Jednotka provedla průzkum situace, zjištění druhu nebezpečné látky a opatření pro zabránění jejího úniku do kanalizace a půdy. Velitel zásahu cestou operačního střediska 112 v Genku aktivoval systém MAS. Telefonicky byl informován výrobce převážené látky (Draslovka Kolín) a nejbližší podnik, zařazený do systému MAS (Chemelot). Úkolem hasičů z Chemelotu bylo zabezpečit přečerpání obsahu poškozené cisterny. Tým MAS Draslovky Kolín, který byl složený ze zaměstnanců HZSP Draslovka a z příslušníků stanice HZS Kolín, dostal za úkol likvidaci následků úniku, dekontaminaci místa zásahu a přípravu cisterny k přepravě. K měření koncentrací kolínští hasiči použili detektor MSA AltAir 5X s dálkovým přenosem dat na tablet přímo do štábu velitele zásahu. Místní jednotky touto detekční technikou běžně vybaveny nejsou.
Po ukončení cvičení a jeho krátkém vyhodnocení na stanici belgických hasičů ve městě Maasmechelen se cvičící jednotky přesunuly zpět do výcvikového polygonu v areálu chemického parku Chemelot. Zde chemelotští kolegové připravili dvě modelové situace. První byl požár uskladněných boxů s kyanidem sodným s úkolem záchrany zraněné osoby, uhašení požáru a následné likvidace zbytků nebezpečné látky. Druhou modelovou situací byl únik akrylonitrilu z potrubí technologického zařízení se záchranou osoby v bezvědomí.

ViewImage-(12).jpg

Na zásahy byly v obou případech nasazeny dva čtyřčlenné týmy ve složení velitel a tři hasiči. První tým měl za úkol záchranu osob a hašení požáru, druhé družstvo bylo pověřeno zastavením úniku nebezpečné látky a její likvidací. Modelové situace byly opakovány, takže naši hasiči postupně spolupracovali jak s belgickými, tak i nizozemskými hasiči. Tato část odborné přípravy měla za úkol porovnat různé způsoby taktiky vedení zásahu, při kterých je řešena problematika chemických havárií. Po ukončení výcviku proběhlo závěrečné vyhodnocení celého dne. Cvičení byli přítomni v roli pozorovatelů i zástupci podnikových hasičů z Německa.

ViewImage-(18).jpg

Na druhý den bylo naplánováno pozvání na prohlídku hasičské stanice podniku Chemelot, kde nám byla předvedena mobilní technika a technické prostředky používané chemelotskými hasiči.  Měli jsme tak možnost seznámit se s nově postavenou stanicí s prvky moderní architektury a prohlédnout si zázemí pro hasiče, zdravotníky a bezpečnostní management.

Z dvoudenní stáže si naši příslušníci odvezli spoustu zajímavých poznatků, které bychom rádi uplatnili v podmínkách našeho hasičského záchranného sboru.  Velký dík patří podniku Draslovka Kolín a.s., který nám tuto spolupráci umožnil, především veliteli podnikové jednotky Bc. Rudolfu Sedunkovi.

mjr. Mgr. Čestmír Rychlík
velitel stanice HZS Kolín
 
Zdroj:
por. Ing. Ladislav Holomčík,  tiskový odbor HZS Středočeského kraje
 
Foto:HZS Středočeského kraje

FOTOGALERIE

1