Konference Červený kohout den druhý

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Celostátní

21.03.2018
Konference Červený kohout den druhý
index.gif
Konference Červený kohout je výjimečná. Tuto větu by potvrdili snad všichni z téměř tří stovek účastníků, kteří se jí letos zúčastnili. Dokladem toho je i to, že konference se v Českých Budějovicích konala již po jednadvacáté. 

Konference Červený kohout, která se konala ve dnech 20. a 21. března 2018 v konferenčních prostorách Clarion Congress Hotelu, patří mezi nejvýznamnější konference požární ochrany v naší republice. Po celá léta si drží vysoký kredit a oblíbenost v širokém spektru odborníků. Konferenci pravidelně navštěvují nejen příslušníci hasičského sboru, ale také výrobci stavebních systémů, technici požární ochrany, odborně způsobilé osoby, zástupci univerzit vyučujících problematiku požární ochrany a řada dalších.

Jako je pestrá skladba posluchačů, je vždy zajímavá i skladba přednášek. Na konferenci Červený kohout přednášejí zástupci jak komerčních firem, tak lidé z akademického či veřejného sektoru, prostor dostávají i hosté.

Ze všech přednášek, které na letošní konferenci Červený kohout zazněly, si dovolíme zmínit například prezentace Ing. Petra Boháče zastupujícího komerční sektor – konkrétně firmu Požární bezpečnost staveb, s. r. o., který přednášel na téma „Úpravy kodexu norem řady ČSN 73 08.. v souvislosti s platnou ČSN 73 0810“ nebo přednášku Dr. Ing. Zdeňka Hanušky z MV – GŘ HZS ČR na téma „25 let IZS a změny v bojovém řádu jednotek PO v roce 2018“. Ze zahraničních účastníků konference přednášel například Ing. Ján Kandráč, CSc., s firmy RISK CONSULT, s. r. o., a to na téma „Nové trendy v řešení protipožární bezpečnosti ruských jaderných bloků VVER – 1200“, zajímavý požár prezentoval Ing. Petr Chytrý z HZS Ústeckého kraje, když účastníky seznámil s případovou studií k požáru výrobních hal na výrobu komponentů pro automobilový průmysl a jeho dopady.

 Jak je již na jihočeské konferenci tradicí, byl pro účastníky i letos na konci prvního dne uspořádán společenský večer. V úvodu večera byli za dlouholetý přínos pro požární ochranu i konferenci Červený kohout oceněni: náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Daniel Miklós, MPA, a plk. Ing. Jana Neškodná, vedoucí oddělení stavební prevence, kontrolní činnosti a ZPP, kteří obdrželi sošku Červeného kohouta s certifikátem.

Na závěr celé konference byla předána skleněná soška Červeného kohouta s certifikátem za nejlepší přednášku, a to Ing. Zdeňku Rážovi z MV – GŘ HZS ČR, Technického ústavu požární ochrany, jehož přednášené téma bylo: „Výzkumné projekty řešení MV-GŘ HZS ČR, Technickým ústavem požární ochrany pro potřeby hasičů“.

Význam konference nám po jejím skončení shrnul náměstek ředitele HZS Jihočeského kraje pro prevenci a civilní nouzovou připravenost plk. Ing. Milan Brabec: „Konference má jako hlavní náplň přenos teoretických i praktických poznatků do praxe pro širokou odbornou veřejnost. Široké spektrum začíná problematikou přípravy nových norem případně jejich revizí, přenosem poznatků z velkých požárů a zjišťování jejich příčin přes poznatky z oblasti materiální základny a hasicích zařízení až po čistě specializované poznatky s vazbou na požární bezpečnost jaderných elektráren.“
 
 
Zdroj:
Vendula Matějů, tisková mluvčí - HZS Jihočeský kraj
 
1