Mezinárodní konference v Ostravě doporučila lepší přípravu na blackout

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Celostátní-Mezinárodní

27.11.2018
Mezinárodní konference v Ostravě doporučila lepší přípravu na blackout


konference3.jpgblackout2.jpg
Více než stovka profesionálních hasičů a zástupců velkých distribučních firem z ČR a Polska, kteří musí být připraveni na případný „blackout“, se zúčastnila dvoudenní , 26.-27.11.2018 ,mezinárodní konference v ostravském hotelu Park Inn. Zaměřila se na nouzové zásobování elektrickou energií v případě velkého výpadku dodávek elektřiny. Konferenci organizoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje v rámci dlouhodobého projektu Evropské unie „Bezpečné pohraničí-Bezpieczne pogranicze“.

dd-(1).jpg

Konference se zúčastnili senátor a ostravský radní pro bezpečnost Zdeněk Nytra (bývalý ředitel HZS MSK) a generální konzul Polské republiky v Ostravě Janusz Bilsky.

ddd-(1).jpg

Podle ředitele HZS MSK brigádního generála Vladimíra Vlčka je dosud řada strategických a distribučních firem, Moravskoslezský kraj nevyjímaje, na blackout nedostatečně připravena. Chybí jim dvě základní věci - především vlastní zdroje nouzového napájení (elektrocentrály, dieselagregáty…) a k tomu dostatečná zásoba pohonných hmot pro jejich provoz.

gggg-(1).jpg

Potvrdil to i nedávný dotazníkový průzkum HZS MSK v Moravskoslezském kraji, do něhož se zapojilo bezmála 500 strategických subjektů. Pouze 27 % z nich má vlastní náhradní zdroj, přičemž pouze 20 % jejich objektů je schopno zajistit si provoz klíčových činností po dobu delší než 24 hodin.

sss-(1).jpg

Hasiči v Moravskoslezském kraji mají své stanice a další objekty na blackout připraveny. Velmi dobře „zajištěn“ black-aout1.jpgje například objekt Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, který hasiči provozují a kde se sbíhají všechny tísňové linky složek IZS na jejich operační střediska (tedy hasičů, Policie ČR, ZZS MSK, ale i Městské policie Ostrava, podle potřeby dalších bezpečnostních složek.

gg-(1).jpg

Příklad poměrně dobré přípravy firmy na blackout dokumentovala Marie Dejová ze společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace (SmVAK). Mají nakoupeno pro drtivou většinu vybraných objektů dieselagregáty a také mobilní čerpací stanici na naftu se stálým minimálním obsahem 6,5 metrů krychlových, také připraveny rozvozové trasy nafty pro provoz náhradních zařízení, aby vodárenská síť mohla pracovat nejméně 24 hodin po velkém výpadku dodávek elektřiny. Například úpravna vody v Podhradí u Vítkova by potřebovala k provozu 250 litrů nafty každých 5,5 hodiny. Dodavatelská firma si připravenost na blackout vyzkoušela i vlastním cvičením.

hh-(1).jpg

hzs_msk.jpgMožnosti HZS MSK a Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně pro zapůjčení agregátů v případě blackoutu jsou vzhledem k velkému počtu předpokládaných zájemců z řad nejrůznějších firem o pomoc omezené. Proto generál Vlček navrhuje vytvoření dotačních titulů, které by tento problém řešily. Například SmVAK by ještě potřeboval 4 takové zdroje, o které by dnes požádal Moravskoslezský kraj.

fff-(1).jpg

Mezi dalšími příspěvky z řad českých a polských profesionálních hasičů i firem, zaměřených na dodávky energie-elektri.jpgelektrické energie, nechyběly zkušenosti ze zásahů na jejich území při mimořádně silných větrech, doprovázené sněžením, včetně zkušenosti HZS MSK a Záchranného útvaru Hlučín při pomoci ve Slovinsku v roce 2014.

d-(1).jpg

Velmi zajímavou přednášku měl Vilém Adamec z Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, zaměřenou na bezprostřední možné následky přerušení dodávky elektrické energie. „Kolik lidí napojených na přístroje, zabezpečující životní funkce, má problém blackoutu vyřešen? A co klienti sociálních zařízení, kteří potřebují pomoc? Dosud jsem nedostal odpověď,“ uvedl. Sám odhaduje až 20 procent osob v určité oblasti, které potřebují pomoc druhých.

dddddd-(1).jpg

  Podle jeho slov už do tří hodin po nečekaném ukončení dodávek elektřiny padne mobilní síť, pevné telefonní linky vydrží tak o hodinu déle. Problém bude třeba s udržením vězňů v nápravných zařízeních, nebo se zajištěním péče o dobytek a jejich dojením. Rozhlas si po určitou dobu budeme moci pustit ve svých osobních automobilech, pokud nemáme radiové přijímače na baterie.

hhh-(1).jpg

Konference byla v úterý 27.11.2018 po poledni ukázkou činnosti výkonné elektrocentrály o výkonu 250 kVA, umístěné v kontejneru, kterou má k dispozici HZS MSK, a to na prostranství před hotelem. Ještě předtím ji v konferenčním sále dostatečně podrobně představil David Jedziniak z HZS MSK.

 

 

Zdroj:

Petr Kůdela, tiskový mluvčí - HZS Moravskoslezského kraje
Foto:Moravskoslezského kraje

Fotogalerie5.jpg
 

1