Ochrana obyvatelstva v obchodních centrech byla předmětem metodického zaměstnání na stanici v Modřanech

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

08.12.2017
Ochrana obyvatelstva v obchodních centrech byla předmětem metodického zaměstnání na stanici v Modřanech

V rámci pilotního projektu pracovní skupiny MV-GŘ HZS složené primárně ze zástupců HZS hl. m. Prahy, HZS Středočeského kraje a MV-GŘ HZS, která se zabývá problematikou ochrany měkkých cílů, proběhlo dne 23. 11. 2017 v HS11 instrukčně metodické zaměstnání pro zaměstnance objektů dotčených požadavky ochrany obyvatelstva.
f.jpg

Jednalo se o realizaci prvních cílů na základě výstupů pracovní skupiny (zvýšení bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, zvýšení odbornosti personálu a projednání podkladů pro úpravu právních předpisů). Pracovní skupina úzce spolupracuje s managementem OC Černý most a OC Chodov, který významnou měrou přispívá svými poznatky z praxe k řešení problematiky ochrany obyvatelstva.
fff.jpg

Dosavadním výstupem pracovní skupiny je návrh řešení jak metodického rámce v podobě stálých opatření (směrnice ochrany obyvatelstva) a krizových opatření (operativní dokumentace/směrnice pro krizové situace), tak i návrh technického vybavení, a to jak pro potřeby personálu, tak i pro návštěvníky OC. Pracovní skupina má před sebou další úkoly, a to v podobě realizace společného cvičení v OC zaměřeného na invakuaci, implementaci směrnic OOb, vybavení a vhodné umístění HOTPIOBOXu, vydání metodiky, vytvoření ČSN normy a úpravu právních předpisů.
 

kpt. Mgr. Jakub Růžička, DiS.
Odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení - HZS hl. m. Prahy

kpt. Mgr. Adam Hendrych
Oddělení ochrany obyvatelstva - MV-GŘ HZS ČR

Zdroj:

Martin Kavka – tiskový mluvčí HZS Praha,

Foto:HZS Praha

1