Cvičení hasičů bylo zaměřené na zdolávání náročného lesního požáru

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

07.06.2021 |  Karlovarský kraj
Cvičení hasičů bylo zaměřené na zdolávání náročného lesního požáru

Úkolem hasičů bylo zajistit dodávku vody hadicemi na vzdálenost pět kilometrů 

Téměř 250 požárů lesního či travního porostu likvidovali v uplynulém roce hasiči v Karlovarském kraji. Právě požáry lesních porostů jsou pravidelně se opakujícím problémem suchých letních dnů. Tyto požáry jsou typické nedostatkem hasební vody, špatnou dostupností pro požární zásahovou techniku, nepřístupným terénem, velmi fyzicky náročným výkonem pro všechny zasahující. Připravit se na rozsáhlý lesní požár s nedostatkem vodních zdrojů pro hašení bylo námětem cvičení s názvem Dubina 2021, které se uskutečnilo v sobotu v okolí obce Libá na Chebsku.

Cílem cvičení bylo koordinované nasazení velkého množství jednotek hasičů pro zdolávání lesního požáru, zajištění dálkové dopravy vody hadicemi pomocí systému SOMATI a to konkrétně zajistit nepřerušenou dodávku hasební vody na vzdálenost 5 kilometrů s převýšením zhruba 100 výškových metrů, s intenzitou 3 000 litrů vody za minutu, to celé po dobu 60 minut. Takto měli hasiči za úkol zásobovat hasební vodou dva úseky hašení v lesním terénu.

Pro tento úkol jsou určené předem připravené skupiny speciální zásahové techniky, takzvané odřady. Dopravu vody na velkou vzdálenost zajišťují s využitím velkokapacitních čerpadel Somati. Soustavou tří těchto čerpadel bylo v průběhu cvičení zajištěna hasební voda z pět kilometrů vzdáleného rybníka až na místo hašení. Do cvičení se zapojil odřad HZS Karlovarského kraje, odřad HZS Plzeňského kraje, odřad HZS hl. města Prahy a další povolané jednotky hasičů. Celkem na místě cvičilo 13 jednotek hasičů. Díky jejich nasazení, které odpovídalo reálnému zásahu, se podařilo splnit všechny cíle cvičení.

Zdroj: HZS Karlovarského kraje

1