Děti se zajímaly o práci hasičů. Díky spolupráci s RWE dostaly hasičské láhve

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

23.11.2021 | Olomoucký kraj
Děti se zajímaly o práci hasičů. Díky spolupráci s RWE dostaly hasičské láhve


Prvňáci a druháci z Lobodic a Polkovic prožili netradiční vyučování. Do jejich tříd se totiž vydali hasiči z Přerova a Olomouce. 
 

IMG-20211110-WA0001.jpgDěti i s příslušníky HZS Olomouckého kraje s hasičskými láhvemi

Dětem představili svou práci, připomněli základní bezpečnostní poučky z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva a zábavnou formou je připravili na nebezpečné situace a jejich řešení. Aby školáci měli neustále na očích instrukce, co dělat a kam volat, když se dostanou do svízelné situace, dostali jako dárek na závěr hodiny speciální hasičskou zdravou láhev. Ta je potištěná informacemi o tísňových linkách a číslech tísňového volání. Děti si odnesly též další preventivně výchovné předměty nejen od hasičů, ale také od společnosti RWE Gas Storage s.r.o., se kterou jsme na preventivně výchovné akci spolupracovali.

20211110_083105.jpgCo obnáší práce hasiče?

Díky tomuto unikátnímu vzdělávacímu programu se příslušníkům HZS Olomouckého kraje podařilo naplnit záměr projektu s provozovatelem podzemních zásobníků plynu RWE Gas Storage s.r.o. Cílem spolupráce bylo zajistit vzdělávací programy pro školáky a zároveň zvýšit připravenost jednotek požární ochrany v zóně havarijního plánování v okolí podzemního zásobníku plynu v Lobodicích. Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace s COVID-19 byl vzdělávací program realizován prozatím pouze na základní škole Lobodice a Polkovice s omezením na 1. a 2. třídy. Pro další žáky dotčených základních škol jej v plné míře uskutečníme, jakmile dojde ke zlepšení epidemiologické situace.

Součástí projektu bylo také pořízení pračky a sušičky pro údržbu, ochranu a impregnaci zásahových obleků profesionálních i dobrovolných hasičům v hasebním obvodu požární stanice Kojetín.

komplet.jpg

Zdroj: por. Mgr. Lucie Balážová
tisková mluvčí 
HZS Olomouckého kraje
T: 777 420 107
T: 950 770 039
M: lucie.balazova@hzsol.cz
M: mluvci@hzsol.cz
1