Děti z dětského domova na návštěvě u hasičů

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

02.08.2019 | Liberec/Liberecký kraj
Děti z dětského domova na návštěvě u hasičů
Požární stanice v Liberci přivítala další skupinku dětí s jejich doprovodem. 

Požární stanice hasičů, nejen v Libereckém kraji, během roku navštíví mnoho dětských exkurzí. Většinou se jedná o třídy základních a středních škol nebo dětské tábory. Požární stanice v Liberci přivítala další skupinku dětí s jejich doprovodem. Hasičský autobus přijel do Liberce - Harcova pro děti z Dětského centra Liberec, p.o. a natěšené děti dovezl přímo za hasiči.

Dětské centrum Liberec, p.o., sídlící v ul. Pekárkova, je příspěvkovou organizací Libereckého kraje a poskytuje pomoc a podporu dětem a jejich rodinám v situacích, které ohrožují zdravý vývoj či zdraví dětí. Školáci během školního roku standardně navštěvují základní nebo střední školy, ale o letních prázdninách spolu s předškoláky mají volno, a proto pro ně byla, vedle jiných aktivit, připravena i exkurze u hasičů.

Děti si s odborným výkladem prošly prostory garáží s mobilní technikou i zázemí jednotky. Velkým zážitkem byla možnost si vlézt do kabiny cisterny nebo si na hlavu nasadit opravdovou hasičskou helmu. Zkusily si i práci s kombinovanou proudnicí a větší děti navštívily krajské operační a informační středisko.

Velký dík patří starostovi obce Heřmanice panu Vladimíru Stříbrnému, který poskytl a osobně odřídil autobus, kterým děti přijely na stanici. Vzhledem k počtu a věku dětí by personál dětského centra neuměl zařídit jejich přesun na stanici. Díky hasičskému autobusu proběhlo vše jednoduše a hladce a ještě s přidanou hodnotou v podobě nadšení dětí z jízdy pruhovaným vozidlem.

Autor: kpt. Ing. Kateřina Štajncová

1