Děti ze školy v Ejpovicích prožily dopoledne s hasiči a policisty.

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

28.09.2018
Děti ze školy v Ejpovicích prožily dopoledne s hasiči a policisty.
hasici44.jpg
Ve čtvrtek 27.září 2018 se nejprve v Ejpovicích  s dětmi základní školy přivítaly preventistky z řad hasičů a policistů. Ve třídě s dětmi probraly a přiblížily jim práci hasičů, jaká je jejich nejčastější činnost a jak postupují na místě události. Policejní preventistka přiblížila práci policistů pořádkové a dopravní police.

sa.jpg

Podrobnější informace pak děti obdržely v souvislosti s bezpečností v silničním provozu, zejména pak byla připomenuta pravidla pro chodce, cyklisty a spolujezdce, kdy mezi takové účastníky silničního provozu patří téměř všichni školáčci. Děti prokázaly velmi dobré znalosti a preventistky nakonec všechny ocenily drobným dárkem.

aa.jpg

Po diskusi ve třídě se všichni přesunuli do venkovních prostorů, kde děti zaujaly dynamické ukázky ze strany hasičů, kteří názorně předvedli, jak provádějí předlékařskou pomoc osobám zraněným při mimořádných událostech. Děti si pak samy vyzkoušely např. transport zraněné osoby fixované ve vakuových nosítkách. Největší obdiv vzbudila ukázka vyproštění osob z havarovaného osobního vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení (hydraulické nůžky a rozpínák). Po dynamických ukázkách si všichni mohli vzít do vlastních rukou výstroj hasičů – včetně dýchacího přístroje, helmy a prohlédnout si výzbroj hasičského zásahového vozidla CAS. 

ss.jpg

Děti usedly do služebního policejního vozidla a velký zájem vzbudila i výbava policistů. V rámci prevence si děti vyzkoušely brýle simulující přítomnost omamných a psychotropních látek. Přitom preventistka upozorňovala na to, že bohužel né každý řidič dodržuje pravidlo nebýt za jízdy ovlivněn alkoholem či návykovou látkou, právě s takovým nezodpovědným řidičem se můžeme v silničním provozu setkat. Proto je na místě být vždy opatrný a dodržováním pravidel silničního provozu předcházet nebezpečným situacím, které mohou mít v některých případech i tragické následky.
Dle reakcí dětí a učitelů můžeme říci, že dopoledne se vydařilo.
 
Text: por. Hana Kroftová, DiS., por. Mgr. Olina Loukotová
 

Zdroj:

Mgr.  Petr  Poncar – HZS Plzeňského kraje
Foto: HZS Plzeňského kraje

 

FOTOGALERIE

ass.jpg
1