Dobrovolní hasiči se připravovali na řešení mimořádných událostí ve speciálním kurzu

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

03.06.2019 | Velké Poříčí/Královohradecký kraj
Dobrovolní hasiči se připravovali na řešení mimořádných událostí ve speciálním kurzu

Akce proběhla na Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí 

   Ve dnech 17. – 18. května 2019 proběhl na Učilišti požární ochrany ve Velkém Poříčí kurz pro členy jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obcí „Technik ochrany obyvatelstva“. Náplní kurzu bylo připravit absolventy na výkon funkce technik ochrany obyvatelstva v JSDH obce, případně také pro činnosti jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí.
   Kurz se skládal z teoretické a praktické části. Teoretická část byla zaměřena na legislativní rámec problematiky ochrany obyvatelstva a krizového řízení při řešení mimořádných událostí. Důraz byl kladen na oblast varování, vyrozumění a evakuaci. Při praktickém výcviku si absolventi vyzkoušeli v rámci protipovodňové ochrany výstavbu protipovodňových hrází, byli seznámeni s postupem vysoušení objektů postižených povodní a v rámci nouzového přežití proběhla výstavba „soupravy pro následné použití pro 50 osob“. Nově byl zařazen do kurzu kontejner nouzového přežití, který HZS Královéhradeckého převzal k ochraňování od Státní správy hmotných rezerv. Absolventi si prakticky vyzkoušeli jeho rozvinutí a složení.
   Kurzu Technik ochrany obyvatelstva se zúčastnilo 22 členů z 9 JSDH obcí (Trnov, Javornice, Dobré, Březhrad, Broumov, Meziměstí, Mlázovice, Vlčkovice, Choustníkovo Hradiště) a z JSDHP Veba Broumov – Olivětín.

plk. Ing. Jiří Ehl
Foto: HZS Královéhradeckého kraje

1