Dobrovolní hasiči úspěšně absolvovali odborný kurz

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

27.02.2018
Dobrovolní hasiči úspěšně absolvovali odborný kurz
educationhead.jpg
V sobotu 24. února 2018 se na stanici HZS Rakovník sjeli zástupci předurčených dobrovolných jednotek z celého kraje k absolvování kurzu Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce. 
 ;.jpg

Cílem kurzu je připravit absolventa pro zastávání funkce technika ochrany obyvatelstva nebo velitele družstva pro ochranu obyvatelstva v jednotce SDH obce provádějících odbornou přípravu v jednotce na tomto úseku, popř. pracujícího jako člena krizového štábu obce pro řešení mimořádných událostí v obci.
Technik ochrany obyvatelstva se podílí na tvorbě dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a krizového řízení na úrovni obce, např. povodňového plánu, výpisů z havarijních (krizových) plánů apod., a spolupracuje s obcí při provádění preventivně výchovné činnosti.

;;;;.jpg

Kurz zahájil vedoucí oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS Středočeského kraje plk. RNDr. Tomáš Holec. V průběhu dne vyslechlo 24 účastníků z jednotek Bavoryně, Kounov, Šestajovice, Teplýšovice a Vraný přednášky odborníků z řad příslušníků profesionálního sboru a krajského úřadu. Přednášky byly zaměřeny na financování krizových situací, předurčenost jednotek, ochranu obyvatelstva a činnost psychologické služby.

-.jpg

V rámci praktického bloku se dobrovolní hasiči seznámili s kontejnerem nouzového přežití a funkčností dekontaminační sprchy. Závěrem všichni zúčastnění úspěšně absolvovali test ze získaných znalostí a obdrželi osvědčení o absolvování kurzu.

Ing. Zuzana Strouhalová
referent státní správy a samosprávy
HZS Středočeského kraje
 
 
Zdroj:
por. Ing. Ladislav Holomčík,  tiskový odbor HZS Středočeského kraje
 
1