Hasičští zdravotníci cvičili s vodní záchrannou službou

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

11.10.2019 | Nové Mlýny/ Zlínský kraj
Hasičští zdravotníci cvičili s vodní záchrannou službou

(11.10.2019) V září a říjnu tohoto roku proběhly dva turnusy instrukčně metodického zaměstnání příslušníků HZS Zlínského kraje, kteří jsou specializovaní jako zdravotníci. V drtivé většině se jedná o příslušníky sloužící ve výjezdových jednotkách HZS kraje, kteří absolvovali některý ze specializačních zdravotnických kurzů, nebo kteří mají vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru zdravotnický záchranář. Stejně jako pro ostatní, tak i pro tyto hasiče jsou každoročně realizována různá zaměstnání. Ta mají za cíl prohlubovat a zdokonalovat jejich znalosti tak, aby je poté mohli lépe využívat v praxi, ale také aby je absolventi těchto školení mohli prostřednictvím odborné přípravy předávat dále svým kolegům. 

Letošní školení bylo zaměřeno zejména na záchranu osob z vodní hladiny a s tím související témata. Z toho důvodu byla akce realizována přímo na stanici Vodní záchranné služby v Nových Mlýnech. Ve spolupráci lektorů z řad HZS ZLK a VZS ČČK Nové Mlýny se hasičští zdravotníci zlepšovali v záchraně osob z vodní hladiny, poskytování neodkladné zdravotnické pomoci osobám po tonutí a úrazech na vodě, či se seznamovali s  prostředky a technikou, kterou k záchraně osob používají právě vodní záchranáři.

Celý jeden blok byl také věnován problematice potápění, kdy se hasiči rovněž seznamovali s fungováním potápěčů u HZS ČR a dalších složek IZS. Následně byli hasiči obeznámeni s výstrojí potápěče, možnými riziky při potápění a samozřejmě také s poskytováním první pomoci při zdravotních komplikacích specifických právě pro potápění.

Další část zaměstnání pak byla pod vedením krajské psycholožky hasičů věnována i komunikaci se zachraňovanou osobou, první psychické pomoci zasaženým osobám a například také pravidlům při doprovázení blízkých osob k zesnulému.

Část znalostí získaných při teoretické přípravě si hasiči-zdravotníci následně i vyzkoušeli prakticky, a to při různých nácvicích a modelových situacích. V druhém turnusu se dva naši hasiči zdravotníci účastnili na žádost velitele zásahu dokonce ostrého zásahu při hledání pohřešovaného surfaře na vodní nádrži. Také přítomná psycholožka HZS ZLK byla požádána o spolupráci při psychické podpoře manželky hledaného muže, která s obavami čekala na břehu. Akce měla tentokrát šťastný konec a muž byl nalezen nezraněn na vzdáleném břehu vodní nádrže, kam doplaval po poškození svého surfu.

Celkem v letošním roce absolvovalo tato instrukčně metodická zaměstnání 25 příslušníků z téměř všech hasičských stanic našeho kraje a také 3 příslušníci z krajského ředitelství HZS Zlínského kraje.

HZS Zlínského kraje tímto děkuje záchranářům Vodní záchranné služby Nové Mlýny za výbornou spolupráci. Řadu užitečných poznatků, které si hasiči z tohoto zaměstnání odnesli, jistě někdy v budoucnu využijí při pomoci lidem v nouzi.

Autor: kpt. Ing. Tomáš Bártek, specialista v oblasti IZS a řízení JPO
Zdroj: HZS Zlínského kraje

1