Informační balíček pražských hasičů zaujal

Vzdělávání/Vzdělávací akce/Regionální

08.10.2018
Informační balíček pražských hasičů zaujal
vzde.pngDne 27. září 2018 se zástupci pražských hasičů zúčastnili  akce pod názvem „Safety day“, kterou pořádala společnost Huhtamaki Flexible Packaging Czech a. s. v Praze při příležitosti dosažení 1000 dnů bez nehod. 
 
ViewImage.jpg

Téma improvizované ochrany člověka, co je Kemlerův kód, jak se zachovat u dopravní nehody cisterny s nebezpečnou látkou, jaký rozdíl je mezi tóny sirén, které můžeme v České republice slyšet a co dělat, zazní -li „Všeobecná výstraha“, to vše a mnoho dalších zajímavostí se účastníci přednášky dozvěděli z programu pražských hasičů. 

ViewImage-(1).jpg

 „Obsahem prezentace jsou kromě základních informací z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva také novinky jako např. projekt eCall nebo změna pravidel pro řazení vozidel při vytváření „záchranářské uličky“, řekla koordinátorka preventivně výchovné činnosti HZS hl. m. Prahy kpt. PaedDr. Luďka Palzerová.  „Účastníci programu si mohli také vyzkoušet pod dozorem hasičů z jednotky požární ochrany ze stanice v pražských Modřanech hašení cvičného požáru přenosným hasicím přístrojem práškovým“, dodala kpt. PaedDr. Palzerová.
 „Jsme rádi, že se pražští hasiči účastnili našeho programu, obohatili tím naše vědomosti o mnoho nových poznatků a umožnili nám též vyzkoušet si aktivní práci s hasicím přístrojem. Ráda bych poděkovala za profesionální a interaktivní přístup, jak během přednášky, tak v průběhu vlastní práce s hasicími přístroji“, řekla Ing. Veronika Nedvěd, Project Coordinator.
 
th.jpgHasičský záchranný sbor hl. m. Prahy realizuje preventivně výchovnou činnost pro různé cílové skupiny. Jedním z programů pro dospělé je program „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. 
„Každoročně se našich programů účastní tisíce dětí a dospělých a počty zájemců se stále navyšují“, vyčíslila zájem o problematiku kpt. PaedDr. Palzerová
 
Text a foto kpt. Ing. Ivana Svitáková, Zdroj:
Martin Kavka – tiskový mluvčí  HZS Praha,
 
1