Moravskoslezští hasiči trénovali hašení vozidel s alternativními pohony

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

21.04.2021 | Ostrava/ Moravskoslezský kraj
Moravskoslezští hasiči trénovali hašení vozidel s alternativními pohony

V uplynulém týdnu se konal v areálu bývalé ostravské koksovny Jan Šverma rozsáhlý výcvik profesionálních hasičů, zaměřený na likvidaci požárů automobilů s alternativním pohonem. Zapojily se do něj tři desítky příslušníků Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze všech šesti územních odborů (tedy okresů).

Cvičení souviselo s přípravou skript pro zásahy u dopravních nehod, kde je požár jednou z kapitol, a rovněž s přípravou nové metodiky hašení automobilů s alternativním pohonem v Moravskoslezském kraji, která jsou na našich silnicích zastoupena stále ve větší míře

V průběhu výcviku hasiči zapálili celkem pět osobních vozidel, která simulovala automobily s alternativním pohonem, a aplikovali na ně různé taktiky zásahů.  Využívány byly i postupy a znalosti získané během intenzivního výcviku ve Švýcarsku na mezinárodní hasičské akademii, včetně jejich specifického bojového rozvinutí, které moravskoslezští hasiči postupně zavádějí do praxe jako alternativu k dosavadním postupům.

Důraz byl při výcviku kladen na specifika elektromobilů – hasiči se při hašení běžného požáru zároveň s dalším vodním proudem zaměřili na průběžné hašení bateriových článků, k automobilům přistupovali se zavodněným vodním proudem pod ochranou vodní clony.

Součástí výcviku byla praktická ukázka transportních vozíků kolegů z HZS Olomouckého kraje. Ty slouží k vytažení uhašeného elektromobilu z objektů – například z podzemních garáží – na volné prostranství, kde může pokračovat ochlazování baterií, nebo kde je vůz možné ponořit do vody.

I to si hasiči vyzkoušeli – využili k tomu kontejnerový nosič a plechový kontejner, který vyložili fólií a zaplnili vodou z velkoobjemové cisterny. Poté do takto připravené lázně hydraulickým nakládacím jeřábem automobil položili – voda takto může průběžně chladit palivové články v podlaze elektromobilů.

Zdroj:  HZS Moravskoslezského kraje

1