Práce na vodě

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

27.04.2021 | Kamenice/ Liberecký kraj
Práce na vodě

Další částí odborné přípravy, kterou příslušníci HZS LK každý rok absolvují, je praktický výcvik na tekoucí vodě. Na řece Kamenici v Jizerských horách cvičila jednotlivá družstva ze stanic HZS Jablonec nad Nisou a Tanvald. 

V reálných podmínkách si tak hasiči prohlubují návyky a dovednosti, při provádění záchrany, nebo sebezáchrany z vodního toku. Ty potřebuje mít každý z nich zcela zautomatizované. První na řadě byl tréning v používání „házečky“ (plovoucí lano v obalu). Tento jednoduchý a účinný prostředek, požívaný pro záchranu ze břehu, je v každé brašně s vybavením pro práci na vodě u HZS LK. Mimo jiné si procvičili ovládání plavidla, kde hraje významnou roli koordinace celé posádky. Posledním úkolem bylo s pomocí lan, smyček a karabin vytvořit jednoduchý tažný systém přes řeku. Hasiči tak mohou na břehu plavidlo přetahovat z jedné strany řeky na druhou, zatím co posádka lodi „má volné ruce“ pro práci. Po ukončení výcviku je vždy provedena kontrola a údržba veškerých věcných prostředků, které byly použity, aby mohly být zařazeny opět do pohotovosti.

Autor: por. Bc. Jakub Sucharda

Foto: HZS LK

Zdroj: HZS Libereckého kraje

1