Preventivně výchovná činnost se zaměřila na lidi bez domova

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

22.06.2018
Preventivně výchovná činnost se zaměřila na lidi bez domova

images.png 91476639-dirty-pitiful-homeless-shaggy-man-wearing-dirty-rags.jpg
Dne 21.6.2018 proběhla na výzvu Magistrátu města Plzeň součinnostní akce spolu se zástupci PČR, městské policie a Čisté Plzně a.s.

qqqq.jpg

Akce byla zaměřena na místa provizorních přístřešků bezdomovců v lesním porostu u vodní nádrže České údolí – jednalo se o cca 5 přístřešků kde se může zdržovat až cca 10 osob. Cílem HZS při této akci byla preventivně výchovná činnost.

qqqqq.jpg

Rozpravou s bezdomovci a formou letáků bylo upozorněno na rizika rozdělávání ohně v provizorních podmínkách přístřešků, dále bylo upozorněno na nejčastější příčiny vzniku požáru v tomto prostředí. 

q.jpg

Obyvatelům provizorních pžístřešků byl připomenut zákaz rozdělávání ohně v lesním porostu a ve vzdálenosti 50m od něj. Na tato problematická místa se zaměří pozornost příslušné hasičské stanice a to zejména z hlediska volby nástupních ploch a vhodných zásahových cest.


 

Zdroj:

Mgr.  Petr  Poncar – HZS Plzeňského kraje

Foto: HZS Plzeňského kraje


 

1