Prověřovací cvičení ve vodní elektrárně Orlík

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

14.09.2023 | Orlík/ Středočeský kraj
Prověřovací cvičení ve vodní elektrárně Orlík

 

Ve středu 13. září 2023 v půl desáté dopoledne bylo zahájeno prověřovací cvičení jednotek požární ochrany v objektu vodní elektrárny Orlík, která se nachází pod přehradní hrází na levém břehu Vltavy. 
 


Simulovaný požár oleje, který vznikl v prostoru víka turbíny TG 2 při údržbě technologie, byl na tísňovou linku Krajského operačního a informačního střediska HZS Středočeského kraje nahlášen prostřednictvím obsluhy vodní elektrárny. Současně byl také oznámen simulovaný kolaps dvou pracovníků údržby, ostatní přítomní zaměstnanci vodní elektrárny se včas samovolně evakuovali do bezpečného prostoru u vjezdu do areálu.

Operační důstojník na místo podle plánu cvičení vyslal profesionální jednotku z centrální hasičské stanice Příbram se dvěma cisternami a velitelským vozidlem a také jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Solenice, která vyrazila s cisternou a dopravním automobilem.

Jedním z cílů cvičení bylo prověřit práci jednotek s dokumentací zdolávání požáru, orientaci v zakouřeném objektu a zvolený směr pro vedení zásahu. Dále pak zjistit účinnost a rychlost zvolené taktiky a technického provedení zásahu, procvičit transport osoby z podzemních podlaží objektu a v neposlední řadě získat znalosti o specifických podmínkách konkrétní budovy v případě požáru.

Zatímco část hasičů vytvořila hadicové dopravní vedení a zaměřila se na likvidaci požáru, další skupina se soustředila na vyhledávání a záchranu osob, které byly nakonec vyneseny v transportních nosítkách a fiktivně předány do péče posádkám zdravotnické záchranné služby. Zakouřený objekt byl na závěr odvětrán přetlakovou ventilací.

Prověřovací cvičení bylo ukončeno krátce před polednem závěrečným vyhodnocením za přítomnosti zástupců provozovatele vodní elektrárny Orlík. Před odjezdem na základny si obě jednotky ještě prohlédly hlavní části elektrárny.  

nprap. Ing. Veronika Švorcová Mocová
HZS Středočeského kraje

 

Zdroj: Ing. Ladislav HOLOMČÍK
mediální poradce

HZS Středočeského kraje

1