Semináře pro učitele základních škol na téma ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

26.10.2018
Semináře pro učitele základních škol na téma ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.

vzdelavani1.jpg
Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje ve spolupráci se Zdravotnickou záchranou služnou Ústeckého kraje a Národním institutem pro další vzdělávání pořádají v Ústeckém kraji semináře pro pedagogy základních škol v problematice „Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí“. 

3.jpg

Seminář pro učitele základních škol již proběhl v říjnu 2018 v okresech Ústí nad Labem, Chomutov, Litoměřice a Louny.

4.jpg

V průběhu semináře byli účastníci seznámeni se vzdělávacím projektem Hasiči pro školy. Jedná se o tvorbu výukového materiálu pro 2. stupeň základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Materiál je realizován v rozsahu 20 výukových hodin na čtyři ročníky. Připravují se interaktivní prezentace doplněné videem, fotografiemi a grafikou, pracovní listy pro děti a teoretickou příručkou pro učitele. Materiál bude vytvářen postupně a k dispozici bude v rámci ucelených bloků pro jednotlivé ročníky. V současné době jsou k dispozici zpracovaná témata pro 6. ročník. Celý projekt je realizován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje za finanční podpory Ústeckého kraje.

2.jpg

Seminář byl realizován ve spolupráci s pracovníky Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Přítomní pedagogové byli seznámeni s nejnovějším postupem laické resuscitace, včetně odkazů na relevantní výukové podklady dané problematiky.

Teoretická část byla doplněna prohlídkou hasičské stanice a ukázkou možností hašení samovzníceného oleje na pánvi.


vzdelavan.jpgSeminářů se zúčastnilo celkem 75 pedagogů z celého Ústeckého kraje. Další semináře, na které je možno se prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání přihlásit, proběhnou 20. 11. na požární stanici v Teplicích a 27. 11. na požární stanici v Děčíně. V případě zájmu je možné domluvit individuální termíny pro proškolení pedagogů jednotlivých škol.

 

Zdroj:

Tiskový odbor – HZS Ústecký kraj
foto: HZS Ústecký kraj

1