Školili jsme pracovníky sociálních služeb Jihočeského kraje

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

22.10.2020 | Jihočeský kraj
Školili jsme pracovníky sociálních služeb Jihočeského kraje

Již dvě školení zorganizovali pro pracovníky sociálních služeb jihočeští profesionální hasiči v areálu krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje. 

Instruktáž byla zaměřena na správné používání individuálních ochranných prostředků. Hasiči-chemici, a to jak z denní směny, tak i z výjezdové jednotky, vysvětlili a názorně ukázali, k čemu jednotlivé prostředky přesně slouží a jak je správě používat, aby zajistily maximální ochranu, a poukázali na nejčastější nebo největší chyby. Teoretická část výkladu byla zaměřena na vysvětlení dekontaminace jako takové se zaměřením na přijatá opatření proti šíření koronaviru. Dále byli sociální pracovníci poučeni o možnostech ochrany těla, o dostupných prostředcích a jejich užití. Následovala praktická část, kde bylo vše názorně předvedeno. Důraz hasiči kladli především na správné oblékání a svlékání ochranného oděvu za použití respitárorů nebo štítu. 

Zájem o školení projevily téměř tři desítky sociálních pracovníků. Vzhledem k současné situaci jsme využili nově postavené výjezdové garáže, ve kterých byl dostatečný prostor a možnosti k dodržení všech nutných hygienických opatření.
Zdroj: HZS Jihočeského kraje

1