Středočeští učitelé zasedli do hasičských lavic

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

26.11.2018
Středočeští učitelé zasedli do hasičských lavic

vzdelavani1.jpg
Příslušníci HZS Středočeského kraje i letos pokračovali ve školení učitelů v oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Tentokrát se výukových kurzů zúčastnili pedagogové z Rakovnicka, Kladenska, Nymburska a Kutnohorska. 

q-(1).jpg
 

Cílem semináře, který se pro jednotlivé regiony postupně uskutečnil v týdnu od 19. listopadu, bylo seznámit pedagogy s problematikou ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Učitelé dostali informace o možných metodách a formách implementace problematiky běžných rizik a mimořádných událostí do pedagogické praxe a zároveň se seznámili s dostupnými vyučovacími pomůckami, např. pracovními listy Hasičské myši učí děti, publikací Víš, odkud voláš o pomoc na tísňovou linku 112?, příručkou pro školy Když se stane neštěstí a také s podklady pro vzdělávání Hasiči pro školy.

r-(1).jpg

Školení bylo rozděleno na teoretickou a praktickou část. V teoretické části byly pedagogům předávány teoretické informace doplněné o praktické zkušenosti, názorné hrané ukázky, videoukázky, obrázky a realistické předměty.

qw-(1).jpg

Touto formou se pedagogové seznamují s běžnými riziky, která je mohou potkat, a dozvídají se, jak jim předcházet a jak se co nejlépe zachovat, aby následky nebyly velké. Jednou z nejzajímavějších částí je přednáška a následná diskuze s hasičskou psycholožkou. Praktickou částí letos byly ukázky hašení přenosným hasicím přístrojem a návštěva krajského operačního střediska. V průběhu školení bylo pamatováno i na malé občerstvení.

eeer-(1).jpg

Na závěr vzdělávacího programu obdržel každý účastník osvědčení o absolvování kurzu vydané krajským ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje.

por. Ing. Lucie Jelínková
krajský koordinátor PVČ HZS Středočeského kraje


 

Zdroj:

por. Ing. Ladislav Holomčík, tiskový odbor HZS Středočeského kraje
Foto:HZS Středočeského kraje

1