Středoškolští studenti se dozvěděli cenné rady do života

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

29.06.2019 | Zlín/Zlínský kraje
Středoškolští studenti se dozvěděli cenné rady do života

(28.6.2019) V úterý 25. června se uskutečnil na Střední průmyslové škole ve Zlíně projektový den, zaměřený na ochranu člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. 

Celou akci spolu s ředitelem školy Ing. Tomášem Nedbalem zahájil i náměstek ústředního školního inspektora PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA. Ten zdůraznil význam bezpečnostních problematik ve výuce na základních a středních školách. Příslušníci HZS Zlínského kraje si pro studenty připravili několik stanovišť, kde se mohli seznámit s problematikami tísňového volání, požární prevence a nebezpečných látek. Velice pozitivní ohlas měla praktická možnost vyzkoušet si přenosný hasicí přístroj. Akce se rovněž zúčastnila jednotka hasičů Statutárního města Zlína ze Zlína z místní části Prštné s cisternovou automobilovou stříkačkou. Akce byla velice kladně hodnocena.

Autor: por. Ing. Adam Fuksa, oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení

1