Taktické cvičení IZS: Hasiči cvičili v areálu rychnovských kotláren

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

16.10.2023 | Rychnov/ Liberecký kraj
Taktické cvičení IZS: Hasiči cvičili v areálu rychnovských kotláren
 

Požár s následným výbuchem v nelegální drogové laboratoři. Takový byl námět taktického cvičení IZS, které se ve čtvrtek 12. října 2023 uskutečnilo v areálu kotláren v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Zúčastnili se jej hasiči, zdravotníci a policisté a v roli pozorovatelů pět zástupců z 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany AČR Liberec. Cvičící společně ověřili reálné provedení procesů a úkolů, které jednotlivým složkám ukládají STČ IZS (soubory typových činností IZS), včetně rozhodovacích procesů ve spojitosti se zraněnými osobami v život ohrožujících stavech, které jsou kontaminované nebezpečnou látkou. 

Na místo simulované události Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje vyslalo nejprve JPO z 1. stupně požárního poplachového plánu, jelikož byl prvotně nahlášen pouze dým z vyklizeného nepoužívaného skladu bez přítomnosti osob. První se na místo dostavila JSDHO Rychnov u Jablonce nad Nisou, která přejížděla z kondičních jízd.  Při vstupu do objektu  došlo k  výbuchu a  zranění všech zasahujících hasičů. Strojník jednotky, který utrpěl nejlehčí zranění, zvládl nahlásit výbuch, zranění hasičů a přítomnost dalších osob v budově s podezřením, že se jedná o nelegální varnu drog. Krajské operační a informační středisko HZS Libereckého kraje okamžitě informuje ostatní složky IZS a jednotky požární ochrany, které jsou na cestě k zásahu, a vysílá na místo zásahu další síly a prostředky předurčené na zásah na nebezpečné látky.

Kontaminace osob nebezpečnou látkou

Na místo události přijíždí hlídky PČR, před kterými se snaží výrobci drog uprchnout. Během útěku převrhnou v další části skladu staré sudy s transformátorovým olejem Delor, který obsahuje polychlorované bifenyly, a kontaminují se touto nebezpečnou látkou. Dvě osoby zůstanou zavaleny těmito sudy a třetí prchající osoba je zadržena hlídkami PČR, které se ale tímto úkonem také kontaminují nebezpečnou látkou.FotoPo příjezdu  profesionálních hasičů ze stanice  Jablonec nad Nisou a JSDHO Jablonec nad Nisou – Kokonín převzali hasiči záchranu členů JSDHO Rychnov, kterou již zahájila PČR, a provedou průzkum místa zásahu, který potvrdí podezření na nelegální laboratoř drog a výskyt další nebezpečné látky.

Velitel zásahu zahájil činnosti v souladu se STČ 17A/IZS Nález nelegální drogové laboratoře včetně přípravy dekontaminačního stanoviště. Po příjezdu dalších příslušníků z Územního odboru Jablonec nad Nisou je zřízen štáb velitele zásahu a řídící důstojník přebírá velení u zásahu.  Zasahující zachraňují osoby, které se nachází v místnosti varny. Po příjezdu CHS Liberec je zahájena příprava a následně proveden zásah na osoby zasažené PCB, který musí proběhnout v nejvyšší ochraně (přetlakový protichemický oblek kategorie 1a). Velitel zásahu ve spolupráci s vedoucím zdravotní složky musel zhodnotit priority dekontaminace vůči ošetření zasažených osob, ale i vzhledem k přítomnosti osob zasažených PCB bylo rozhodnuto, že ZZS LK vytvoří dvě pracoviště PNP (přednemocniční neodkladné péče), kdy na jednom budou pracovat zdravotníci vystrojení v ochranných protichemických oblecích v masce s filtrem.

FotoVšichni figuranti byli oblečeni do jednorázového overalu simulujícího povrch holého těla, na kterém bylo vrchní oblečení určené k rozstříhání před provedením dekontaminace.

Součinnost hasičů, zdravotníků a policistů při zásahu

Všechny zasahující složky plnily dílčí úkoly na základě své kompetence. „Stěžejní na místě zásahu je komunikace a spolupráce mezi zdravotníky, policisty a hasiči. Za všechny podobné zkušenosti z výcviku jsme vděční, při ostrých zásazích nám opravdu pomáhají,“ uvedli na svém facebookovém profilu zdravotníci (ZZS LK).

Při cvičení, jehož průběh se limitně přiblížil reálné situaci, se podařilo procvičit taktické postupy u tohoto typu události a koordinovaný postup řešení ve vzájemné spolupráci základních složek IZS.

Taktické cvičení složek IZS v areálu rychnovských kotláren viděné z "ptačí perspektivy"Taktické cvičení složek IZS v areálu rychnovských kotláren viděné z "ptačí perspektivy"

Autor: kpt. Tomáš Janoušek, por. Jaroslava Benešová


Zdroj:: HZS Libereckého kraje

1