Taktické cvičení - Výbuch haly v Lysé nad Labem

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

16.05.2023 | Lysé nad Labem/ Středočeský kraj
Taktické cvičení - Výbuch haly v Lysé nad Labem

V pondělí 15. května přijalo Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje oznámení o výbuchu jedné z hal v areálu bývalé Šlechtitelské stanice v Lysé nad Labem na Nymbursku. 


Společný zásah složek IZS a orgánů veřejné správy po výbuchu v objektu s nálezem nelegální drogové laboratoře s množstvím nelegálně skladovaných nebezpečných látek – takové bylo téma tohoto taktického cvičení a proto ohlášení události provedl reálně vedoucí cvičení na tísňovou linku.

Na místo byly povolány jednotky z hasebního obvodu územního odboru Nymburk. Poplach se rozezněl na stanicích v Milovicích a Nymburce. K události byla povolána také místní dobrovolná jednotka Lysá nad Labem. Po příjezdu hasičů na místo zásahu bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o výbuch bez následného požáru. V objektu a okolí se nacházejí různě zraněné osoby a spousta neznámých látek různých fyzikálních a chemických vlastností, které jsou umístěny neroztříděné, v neodpovídajících, neoriginálních, neoznačených a poškozených obalech různé velikosti (kontejnery, sudy, lahve, různé nádoby apod.). Velitel zásahu vyhodnotil, že jde zřejmě o chemikálie a nástroje potřebné pro výrobu drog a zjištěné skutečnosti upřesnil operačnímu středisku. To, podle typové činnosti STČ 17A/IZS – Nález nelegální drogové laboratoře, povolalo další dotčené složky. Zároveň byla na místo povolána z nymburské centrální stanice posilová jednotka k provedení dekontaminace a Chemická laboratoř Kamenice k měření škodlivin a odběru vzorků.

Hasiči vytyčili nebezpečnou zónu, týlový, nástupní a dekontaminační prostor. Vzhledem k tomu, že varnu lze považovat za nelegální sklad nebezpečných chemických látek a odpadů dle zákonů č. 541/2020 Sb. o Odpadech nebo 254/2001 Sb. o Vodách, a byl předpoklad déletrvajícího zásahu s nutností likvidace nalezeného materiálu, bylo nutné zapojit do řešení mimořádné události i obec. Proto byl cestou operačního střediska na místo povolán také příslušný starosta obce s rozšířenou působností. Ten si na místo povolal k řešení následků události některé členy krizového štábu obce, pracovníky odboru životního prostředí a vodoprávního úřadu. Na místě byl zřízen štáb velitele zásahu se zástupci všech zasahujících složek.

Úkoly Policie ČR, která se také cvičení aktivně zúčastnila, byly uzavření místa zásahu a jeho okolí, zabránění vstupu nepovolaných osob a vjezdu vozidel na místo mimořádné události, ztotožnění všech osob nacházejících se na místě, ochrana a bezpečnosti osob a majetku, zajištění veřejného pořádku na místě události, monitoring osob pohybujících se v okolí místa činu, provedení podrobného ohledání místa činu a šetření v okolí místa činu, zajištění stop a věcí na místě činu, pořízení fotodokumentace a video nahrávky z místa činu. Cvičení se účastnila také hlídka Městské police Lysá nad Labem, která s PČR spolupracovala.

Zdravotnická záchranná služba v místě zásahu zbudovala prostor pro třídění zraněných osob, kde pak poskytovala potřebnou přednemocniční neodkladnou péči a připravila je následný odsun. Zraněnými osobami byli figuranti z řad Policie ČR, kteří měli namaskovaná velmi reálně vypadající zranění pracovníky Českého červeného kříže.

Celé cvičení bylo pozorováno hodnotícími skupinami všech zúčastněných složek a bude následně vyhodnoceno. Do provedení zásahu bylo zapojeno zhruba padesát lidí.

Po sbalení veškerého materiálu a ukončení všech činností při společném nástupu velitelé jednotlivých složek krátce připomenuli význam takových typů cvičení pro řešení opravdových událostí tohoto typu. K poděkování zasahujícím složkám se připojil také starosta města Lysá nad Labem Mgr. Karel Marek, který byl přítomný po celou dobu cvičení. Starosta ocenil zejména nasazení a profesionalitu všech účastníků cvičení, ale také figurantů a to i s ohledem na dopolední velmi nepříjemný déšť.

mjr. Bc. Roman Zima
HZS Středočeského kraje

Zdroj: HZS Středočeského kraje

1