Učitelé se dozvěděli zajímavosti o ochraně osob v rámci projektu Direct

Vzdělávání//Vzdělávací akce/Regionální

06.09.2018
Učitelé se dozvěděli zajímavosti o ochraně osob v rámci projektu Direct
vzdelavani1.png
Pět desítek pedagogů ze základních a středních škol i vybraných pracovníků úřadů Moravskoslezského kraje absolvovalo v uplynulém týdnu v Ostravici (okres Frýdek-Místek) a Ostravě dvadvoudenníkurzy v rámci projektu Evropské unie Direct, zaměřené na ochranu obyvatelstva, požární ochranu, prohlídku hasičských objektů i s praktickou zkouškou hašení pomocí přenosných hasicích přístrojů. Kurzy připravil Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK).
 
qw.jpg

Učitelé, ale také na ochranu obyvatelstva zaměření pracovníci krajských, městských a školských úřadů diskutovali o možnosti zřízení nového vyučovacího předmětu, který by školákům přinášel moderní poznatky z požární ochrany, ochrany obyvatelstva, poskytování první pomoci, chování na silnici apod.
 
www.jpg

vzdelani11.jpg
První den dvoudenního programu v beskydské Ostravici byl zaměřen na zajímavosti z ochrany obyvatelstva a požární ochrany, například chování při úniku nebezpečných plynů či požárech, balení evakuačních zavazadel, používání improvizované ochrany těla, fungování varovných sirén i hlásičů požárů a detektorů oxidu uhelnatého.

ee.jpg
vzdelani11.jpg
Druhý den si účastníci kurzu prohlédli vybavení a moderní zásahovou techniku hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje Ostrava-Fifejdy, včetně výcvikového polygonu v suterénu stanice, rovněž nedaleké Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, kam jsou svedena volání obyvatel na všechny tísňové linky složek IZS v kraji, tedy hasičů, ZZS MSK a Policie ČR (zde i Městské policie Ostrava). Během návštěv samozřejmě dostali zasvěcené výklady odborníků.
 
rrrr.jpg

gsdf.jpgHZS MSK se loni zapojil do třístranného dlouhodobého projektuEU DIRECT (DIsaster REsilient Communities and Towns), jehož součástí je celkem šest pětidenních výcviků v ČR, Slovinsku a Černé Hoře a další společné mezinárodní akce, například odborné konference a soutěže pro žáky základních škol.

vzdelavani3.png
Známé akce v rámci projektu Direct
  • červen 2017 – 1. společný výcvik (místo: Ostrava a MS kraj) - záchrana zraněných a zaklíněných osob z havarovaných vozidel
  • říjen 2017 – 2. společný výcvik (Slovinsko) - likvidace požárů v přírodě
  • říjen 2017 – dvoudenní mezinárodní konference (Ostrava) - o snižování rizik při velkých katastrofách
  • listopad 2017 – 3. společný výcvik (Černá Hora) - odstraňování následků povodní vysokokapacitním čerpáním
  • únor 2018 – zahájení soutěže a besed s názvem „Nebezpečí kolem nás“ ve vybraných školách v okrese Ostrava-město
  • březen 2018 – 4. společný výcvik (Slovinsko) - záchrana osob pomocí lezecké techniky
  • květen 2018 – 5. společný výcvik (Černá Hora) - záchrana osob z vody
  • červen 2018 – vyhodnocení znalostní, výtvarné a literární soutěže na ostravských školách „Nebezpečí kolem nás“
  • konec srpna 2018 – dva kurzy pro učitele ZŠ a SŠ a pracovníky úřadů z Moravskoslezského kraje, zaměřené na požární ochranu a ochranu obyvatelstva
  • říjen 2018 – 6. společný výcvik (Ostrava) - záchrana osob po zemětřesení (od 9.10.)
 
Zdroj:
Petr Kůdela, tiskový mluvčí - HZS Moravskoslezského kraje
Foto: HZS Moravskoslezského kraje

FOTOGALERIE

wwwww.jpg
1